Hoeve ten Gavere

Hoeve ten Gavere

De hoeve ten Gavere was gelegen tussen Kortrijk en Stasegem, langs de vaart van Kortrijk naar Bossuyt, op de Visserskaai, toen het nummer 18. Lodewijk van Male schonk de heerlijkheid "de Hoeve ten Gavere" in 1374 aa n het Kapittel van O.L.Vrouw te Kortrijk met alles wat er bij hoorde: "Chateau, fiefs, terres, héritages, preis, bos, hostes, tenans et seigneuries". De laatste uitbater van deze hoeve was de familie Vital-Léopold Vandenbogaerde - Deboodt, van 1898 tot 1946. ZIj hadden acht kinderen en de jongste, Urbain Vandenbogaerde, zette de exploitatie van de boerderij verder tot ca. 1980. In de periode van Urbain was het de gewoonte dat in de winter de wallen rond de hoeve gratis mochten gebruikt worden door de Kortrijkzanen om te ijsschaatsen. Na 1980 gebruikte de firma Koramic de omliggende akkers en weiden om er hun nieuwe fabriek van rectorbalken op te bouwen. Buiten het woonhuis werden alle hoevegebouwen gesloopt.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie