Verhuis historische fondsen de Bethune, Goethals-Vercruysse en pastoor Slosse

Verhuis historische fondsen de Bethune, Goethals-Vercruysse en pastoor Slosse

De historische fondsen Goethals-Vercruysse, de Bethune en pastoor Slosse verhuisden in februari 2015 tijdelijk naar onze noorderburen waar ze een behandeling kregen met het oog op optimale conservatie in de toekomst.
Na behandeling werd een deel van de collectie pastoor Slosse , betreffende genealogie, hieruit afgezonderd en ondergebracht in het stadsarchief. De rest van de erfgoedcollectie verhuisde in 2015 naar het Rijksarchief.
Jacob Goethals-Vercruysse (1759-1828) schonk bij testament ongeveer 12.000 boeken en 600 handschriften aan de stad Kortrijk. Een van de meest waardevolle stukken in deze collectie is het handschrift van Gilles Li Muisis (ca. 1347). Jacob Goethals-Vercruysse legateerde de collectie in 1834 aan de stad Kortrijk, die de verzameling onderbracht in de bibliotheek. De verzameling was pas in 1878 toegankelijk voor het publiek. Het fonds bestaat uit handschriften, incunabelen en postincunabelen.
In 1920 schonk baron Jozef de Bethune (1859-1920) zijn privécollectie aan de Kortrijkse stadsbibliotheek. De verzameling omvat voornamelijk oude drukken, handschriften en bundels met losse stukken met betrekking tot het cultureel, sociaal, politiek, economisch en religieus leven in Kortrijk. Verschillende Kortrijkse drukken, waaronder het oudste in Kortrijk gedrukte boek (17de eeuw) behoren tot het fonds.
Pastoor Slosse (1842-1920) verzamelde in zijn leven een uitgebreide hoeveelheid documenten met betrekking tot de lokale geschiedenis van groot-Kortrijk. De collectie handelt rond genealogie en de geschiedenis van Kortrijk en West-Vlaanderen en bevat knipsels, biografische verzamelingen en oude drukken uit de periode 1679 tot 1920. In 1920 werd de collectie aangekocht en ondergebracht in de Kortrijkse stadsbibliotheek.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie