L'echo De Courtrai 1873-06-15 p3

L'echo De Courtrai 1873-06-15 p3

L'echo De Courtrai 1873-06-15 p3

ETAT-CIVIL DE COURTRAI, SANTE A TOUS-1, BERICHT, UN TERRAIN A BATIR, Banque de Courtrai, OPENBARE VERKOOPING BOUWGRONDEN, WOONHUIS, AVIS, OPENBARE VRKKOOPING WOONHUIs, Dr CROMMELINCK, POUR CAUSE DE DECES, BOUWGROND, TABLEAUX ANCIENS, MERKWEERDIGE VENDITIE SCHOONE MEUBELEN, Publieke Verkooping WOONHUIZEN, Mori aux inseeles nuisibles, AVIS AUX FABRICANTS

Object hiërarchie: 18 items

Komt voor in: