Cannaertstraat 1970

Cannaertstraat 1970

Cannaertstraat 1970

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K., M. Van de Bosstraat tot de Sint-Annastraat met twee uitlopers
naar de Marionetten. 20 won. 75 bew. Pl. E9-Fl0.
Deze straatnaam is ontleend aan de heerlijkheid Ter Canne gelegen op Kortrijk-Buiten en
Marke. In de l8de eeuw en vroeger behoorde deze heerlijkheid tot de familie Cannaert. In
1388 wordt het toponiem al genoemd pro terra de Canna. In 1398 was er ook een Willem
Canne te Maerque. De familienaam Cannaert is een afleiding van Vander Canne. De
Cannestrate komt al voor in 1649. In 1770 schreef men Cannestratken. In BW is het de
buurtweg 13 of Cannaertstraet met een lengte van 471 m. Het zuidelijke gedeelte van de straat
dat op Marke ligt, is buurtweg 12 of Kannestraet. Door het SK van 1.8.1910 werd dit gedeelte
Cannaertstraet, later Kannaertstraat en vanaf 13.3.1981 opnieuw Cannaertstraat, omdat het in
het verlengde ligt van de straat met dezelfde naam in Kortrijk.
De Cannaertstraat werd in 1912 bestraat. Met de aanleg van de E 17 werd er ca. 1968 een
brug over de autoweg gelegd en werd de straat op deze plaats over een lengte van 400 m naar
het oosten verlegd.
Aan de westkant van de straat is het nr. 10 een huis dat in 1968 ingericht werd tot restaurant
Marquette. Van de 18 restaurants in West-Vlaanderen die in de Michelingids van 1983 een
ster kregen wegens hun kwaliteit, zijn er 4 in Kortrijk gelegen: de Marquette, de Carlton aan
de Torconjestraat, Troopeird aan de Doornikserijksweg en Oud-Walle op Walle.
Heel wat verder, aan de voet van de Marionettenberg, staat de kapel van O.-L.-Vrouw-van
Troost. Deze kapel werd gebouwd ter vervanging van een vroegere kapel. Zij werd op
9.8.1884 door de deken ingewijd. Binnenin staat een altaar, waarop een O.-L.-Vrouwebeeld
omringd met kunstmatige bloemen. Vooraan staan er banken en bidstoelen. Boven de toegang
lezen we het opschrift “O.-L.-V. Van Troost BVO”. Bijna aan het einde van de straat ligt aan
de oostkant de speelplaats van het schooltje dat beschreven wordt bij de Marionetten.

Extra info:
Zicht op de Cannaertstraat na de vernieuwing van het wegdek in 1970.
De Cannaertstraat loopt van de Bosstraat tot de Sint-Annastraat met twee uitlopers naar de Marionetten. De naam is ontleend aan de heerlijkheid Ter Canne dat gelegen was op Kortrijk-Buiten en Marke.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie