Mellestraat in Heule

 Mellestraat in Heule

Mellestraat in Heule

info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Pastoriestraat tot de Sint-Antoniusstraat in Lendelede.
Buurtweg met groot verkeer nr. 143. 246 won. 831 bew, Pl. Bl-C4.
De Mellestraete komt al voor in 1760. In 1784 was het de Straete leedende van de Kercke
naer Sint Antheunis cappelleken In de Atlas van de buurtwegen is het buurtweg 10 of
Mellestraet, lengte 3.927 m. Deze straatnaam is ontleend aan de heerlijkheid Melle. Een dreef
vanuit de Mellestraat leidt naar het vroeger foncier van deze heerlijkheid, een achterleen van
Burburg.
Het zuidelijke gedeelte van de Mellestraat werd in 1892 geplaveid. In oktober-november 1954
werd op het deel ten zuiden van de Sint-Katharinastraat een betonnen wegdek gegoten. De
160 meidoornen, zwarte en Italiaanse elzen werden in maart 1981 geplant in het kader van de
plant een boomactie. Voor W.O.II stonden er 16 vlaszwingelarijen in de Mellestraat.
Op de westkant van de straat staat vooraan het indrukwekkend klooster van de zusters van
Liefde van Heule, in 1838 gesticht door Agatha Lagae. De oudste nog bestaande delen zijn
van 1870. De zuster van Guido Gezelle, Florentine, was er kloosterlinge. In 1981 waren er
390 zusters verspreid over 46 kloosters in West-Vlaanderen en Henegouwen met nog 60
zusters in Zuid-Afrika en Zaïre. Op de hoek Mellestraat Heulsekasteelstraat is er op 4 m
hoogte een nis in het gebouw waarin een bronzen H.-Hartbeeld. Dit beeld werd in 1928 met
een grote religieuze plechtigheid onthuld in het kader van de toewijding van Heule aan het H.-
Hart. Naast het klooster ligt het Spes Nostra-instituut, een meisjesschool met algemeen en
technisch secundair onderwijs alsook beroepsonderwijs.
Tussen de nrs. 13 en 15 staat een neogotische kapel. Tot 1944 hield elke begrafenisstoet voor
de kapel halt en werd er een onzevader gebeden. Het nr. 15 is het O.C.M.W.-rusthuis, het
Rustoord ter Melle, opengesteld in maart 1954 en op 2.7.1955 door Mgr. De Smedt ingewijd.
Het nr. 35, stofferingzaak Desatex, is een wat achteruit gebouwde villa. Op die plaats stond de
brouwerij die in 1902 door vlashandelaar Dequinnemar opgericht werd. Het laatste bier werd
gebrouwen in 1956 en in 1966 werd het gebouw gesloopt. Verderop werden einde 1983
huizen gesloopt voor de aanleg van de Ringlaan. Vlak voorbij de Ringlaan werd in 1920 een
Duits militair kerkhof aangelegd voor 278 graven uit WO. Tijdens W.O.II kwamen er nog een
tiental gesneuvelden bij. Het kerkhof werd in 1955 afgeschaft Het stoffelijk overschot van de
soldaten werd naar het oorlogskerkhof Menen-Wald overgebracht. De 24 populieren en de 36
canadabomen werden op 28.10.1857 openbaar verkocht.
Heel wat verder, op de noordhoek van de Groene Boomgaard, staat de vervallen vlasroterij
van Norbert Vereecke, die sedert 1980 buiten gebruik is. Bij landbouwer Demarez, nr. 387,
brandde op 29.12.1970 de stalling uit. De 51 kalveren stikten. Voorheen werd deze hoeve
beheerd door Arthur Vanwildermeersch, die van 1921 tot 1952 burgemeester was van Heule.
Op de oostkant van de Mellestraat zien we op het nr. 14 een neogotische gevel met in de
ankers het jaartal 1902. Het is het huis van de directeur van het klooster. Achteraan staat het
huis waarin Hugo Verriest verbleef, toen hij van september 1877 tot juni 1878 directeur was
van het klooster. Wat verder leidt een dreef met 22 linden naar de boerderij bewoond door de
familie Hanssens, de oude heerlijkheid van Melle. De hoeve werd vernield door de
beschieting van 24 mei 1940. De boerin kwam om het leven. In de wei ten noorden van de
dreef staan sedert mei 1978 de twee vogelmasten van de K. Handboogschutters van Sint-
Sebastiaan opgesteld. Deze vereniging werd in 1611 gesticht en is sedert 1913 koninklijk. De
vogelmasten stonden vroeger o.m. in het park (1855) en aan Leiaarde, waar ze door een storm
vernield werden .
Vlak tegenover de Koffiestraat staat het huis dat in 1860 gebouwd werd door vlashandelaar
Dequinnemar. Een dochter Dequinnemar woonde er samen met haar man Emiel Huys,
eregemeentesecretaris van Geluwe en auteur van de geschiedenis van deze gemeente.
Verderop leidt een dreef met beuken naar het kerkhof van Heule. De grond voor het kerkhof
werd in 1925 onteigend, terwijl het kerkhof zelf in 1928 aangelegd werd. Alfons Van
Steenkiste was de eerste die er in 1929 begraven werd. Juist voorbij de dreef staat de
experimentele privé-school ‘t Speelhuis. Op het nr. 196 ligt de weverij van meubelstoffen van
de gebroeders Cottenie, gesticht in 1952. Op die plaats stond vroeger een aaneengesloten rij
huizen, in de volksmond MORTIERSREKE genoemd. Verderop is het nr. 242 een boerderij
met een in de poort ingebouwde kapel, waarin een gipsen beeld van de H. Anna. Het nr. 244
is de firma Asphaltex voor dakbedekking. In het nr. 388 woonde de componist Herman
Roelstraete (Lauwe 1925 - Kortrijk 1985).
Verdwenen cafés in de Mellestraat zijn nr. 31 De Zevenkamer, nr. 153 De Vlasbloem, dat het
lokaal was van de wielerclub De Noorstar, nr. 38 was Het Schuttershof, nr. 52 De Eendracht,
nr. 118 De Elfenberg, nr. 224 De Groene Jager en nr. 336 tegenover het Gemeenhof was café
Den Buk. Twee nu verdwenen cafés kregen van brouwer Dequinnemar de naam van een oude
heerlijkheid: De Grysperre in 1908 opgericht op de hoek van de Sint-Katharinastraat en
ondanks protest van de buurtbewoners in 1978 gesloopt; het andere is Steurenambacht, op de
zuidhoek van de Wouter Schoutstraat, in 1971 gesloopt voor de verkaveling Lannoo-Huys.
Nog bestaande cafés aan de oostkant van de Mellestraat zijn nr. 62 Quo Vadis, vroeger Sint-
Celilia, nr. 102 café Bunny, tot 1982 restaurant ‘t Streuvelke en aanvankelijke café Sint-
Antonius en nr. 110 café Rembrandt. Het nr. 430 was vroeger de melkfabriek André Volon,
die in het huis nr. 432 woonde. In 1972 werd het gebouw ingericht tot café-danszaal De
Melkerij, tevens een gelegenheidsrestaurant.

Extra info:
Huis van de kloosterdirecteur, Mellestraat 14.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie