Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Runkel- und Futterrüben, Beeten en Rapen voor het vee. - Kennisgeving, uitgaand van Burgemeester en Schepenen, van de inbeslagname van veevoer.
Voedergewassen
Wereldoorlog I
Inbeslagnames
Duitse overheid

Object hiërarchie: 1 items