Gebouw Casino

Gebouw Casino

Gebouw Casino

In 1841 vatte de muziekmaatschappij La Grande Société d'Harmonie de Courtrai het plan op om een eigen concertzaal te bouwen. Het casino in neoclassicistische stijl werd opgericht in het nieuwe stationskwartier. Het monumentaal gebouw, ontworpen door architect Dehults werd ingewijd op 18 augustus 1844. Naast de majestueuze centrale traphal waren er stijlvolle salons, op de eerste verdieping was de grote zaal.Na enkele jaren bleek de maatschappij niet uit de kosten te raken en in 1852 werd het eigendom gekocht door het bisdom. De lagere klassen van het Sint-Amandscollege vonden er onderdak onder de naam Institut St.-Louis. Vanaf 1870 werd het onderwijs toevertrouwd aan de Broeders van de Christelijke Scholen. Het gebouw werd beschadigd bij bombardementen in 1944, waarop het bisdom besloot het te verkopen. Sinds 1950 huisvestte het gebouw verschillende koepelorganisaties van de textielindustrie en VOKA, de Kamer voor Handel en Nijverheid. Deze laatste organisatie bouwde in 2009 een provinciale administratieve zetel aan de President Kennedylaan. De stad Kortrijk kocht toen het Casinogebouw en het biedt momenteel ruimte aan de operationele zetel van het Eurodistrict/de Eurometropool Rijsel-Doornik-Kortrijk. Op deze porseleinkaart staat een afbeelding van de voorgevel van de casino. De kaart dateert vermoedelijk uit de negentiende eeuw en is gedrukt bij Blanchet-Blanchet in Kortrijk.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie