Kalvariestraat

Kalvariestraat

Kalvariestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Vagevuurstraat tot de Keizerstraat. Lengte 685 m. 50
won. 124 bew. In 1918 waren er 6 huizen. Pl. E9-E10.
Deze straat maakte in de l9de eeuw deel uit van buurtweg 5 of VAGEVUURSTRAAT. Door
het SK van 1.8.1910 werd aan het gedeelte van de Vagevuurstraat tussen de Markebeek en de
Watervalstraat de afzonderlijke naam Kalvariestraat gegeven. Deze sterk klimmende straat
leidt immers naar het beeld van de gekruiste Kristus op de hoek van de Kardinaalstraat. Een
oude benaming was KLOKKESTRAAT, naar het nu verdwenen café De Klokke, dat in de
l9de eeuw aan de zuidkant van de straat lag, halfweg tussen de Preshoekstraat en de
Markebeek.
Het eerste gebouw aan de westkant van de straat, juist voorbij de Markebeek, is de industriële
boekbinderij Delabie. 50 m inwaarts staat een hoge schoorsteen en een betonnen gebouw met
ijzeren deuren. Het was de warmwater-vlasroterij van Gerard en Paul Holvoet, een van de
grootste vlasbedrijven uit de streek. Er werkten 25 arbeiders. De inzaai bedroeg wel 100 ha.
De roterij werd in 1971 gesloten. Het was de laatste van Marke.

Extra info:
Halverwege de 'Pauvre Leute' vormt de Kalvariestraat een kruispunt met de Kanunnikenstraat en de Cornelusweg. In de jaren 1960 stonden er nog de vlaskapelletjes van vlashandel Holvoet. In 1975 werd de Pieter Casierstraat aangelegd. Pieter Casier, in de volksmond 'Piere' was in Marke een gedreven maar tevens een alom gerespecteerd socialist.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie