Stijn Streuvels

Stijn Streuvels

Stijn Streuvels

Kaartje verstuurd door Stijn Streuvels op 07 maart 1946, om te melden dat zijn boek "Avelg(h)em", als vervolg op "Heule" in bewerking is en kortelinks zal verschijnen bij boekhandel "Zonnewende" te Kortrijk.
Stijn Streuvels, schuilnaam van Frank Lateur (Heule, 1871 - Ingooigem, 1969), woonde een groot deel van zijn jeugd in Heule. Zijn vader Camiel was kleermaker in de Kortrijksestraat. Zijn moeder was een zuster van Guido Gezelle. In 1903 werd hij redacteur bij het tijdschrift ‘Vlaanderen’ en kwam in contact met de Europese literaire avant-garde. Al gauw laat hij zich opmerken met zijn naturalistische novelles en romans. ‘De Vlaschaard’ (1907) is een eerste hoogtepunt. In 1905 huwde hij en nam hij zijn intrek in het Lijsternest te Ingooigem, waar hij meer dan 60 jaar heeft geleefd en gewerkt. In 1971 kreeg hij, honderd jaar na zijn geboorte, zijn monument in het gemeentepark van Heule.

Object hiërarchie: 1 items