Pastoriestraat

Pastoriestraat

Pastoriestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van Heuleplaats tot de Heulsekasteelstraat. Buurtweg met groot
verkeer in. 141. 4 won. 10 bew. Pl. C5.
In de 19de eeuw maakte de Pastoriestraat deel uit van buurtweg 3 of ROESELAERSTRAET.
Pas in de 20ste eeuw werd het Pastorijstraat en vanaf de GR van 10.11.1970 Pastoriestraat.
In 1965 werden de straatstenen van de Pastoriestraat vervangen door een laag asfalt van 15
cm. Hetzelfde jaar werd de brug over de Heulebeek verbreed en op 10,5 m gebracht.
Aan de zuidkant van de straat tussen de Heulebeek en de pastorie, werd in 1966 een
parkeerplein aangelegd. Op die plaats lag vroeger de omwalde pastorie. Zij werd op het einde
van de 19de eeuw door de familie Goethals aangekocht en gesloopt. De huidige neogotische
pastorie werd in 1892 gebouwd door pastoor August Vandorpe (1820-1898).
Op de noordhoek van de straat ligt de ijzerwarenwinkel van Lecot, in 1890 gesticht door
Charles Lecot. Aanvankelijk was het een café met winkel. Ernaast ligt de meubelzaak
Verbaeys, vroeger bekend als Mestdagh’s.

Extra info:
Zicht op de kerktoren van de Sint-Eutropiuskerk vanuit de Pastoriestraat te Heule anno 1989.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie