Kasteel Dumoulin

Kasteel Dumoulin

Kasteel Dumoulin

Het kasteel Dumoulin was gelegen nabij Kapel ter Bede. Ter hoogte van de autoweg (E 3) E 17 liep een dreef met platanen naar het noordoosten de zgn. Dreve van d’Heer Sumont’s Goed of de Lange Dreve. In de 18de eeuw liep die dreef naar de omwalde hoeve van Louis François Goetghebeur. In 1774 werd er een buitenverblijf gebouwd, dat in de 19de eeuw aan Surmont Devolsberghe toebehoorde. Voor 1922 woonde er een man zonder benen, bijgenaamd de Hottentot. Gedurende W.O.II was er de vereniging Moeder en Kind. ‘t Kasteeltje van Dumolin behoorde laatst aan de familie Dumolin, die ook eigenaar was van de nabijgelegen kleiputten. Na de aanleg van de E3/E17 was het kasteeltje afgesneden en werd later afgebroken.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie