Albrecht Rodenbachlaan

Albrecht Rodenbachlaan

Albrecht Rodenbachlaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Goethalslaan tot de Guido Gezellelaan. 70
won, in 1968. 82 won. 247 bew. Pl. C5.
Voor 13.3.1981 bestond de A. Rodenbachlaan uit twee verschillende straten, de A.
Rodenbachlaan, die van de Peperstraat tot de Schoolstraat liep en de Oudstrijderslaan, die
tussen de Schoolstraat en de Oude Ieperseweg lag. Op 6.4.1957 gaf de GR aan het noordelijke
gedeelte van de straat de naam Rodenbachlaan. Hiermee wilde de gemeente hulde brengen
aan de Vlaamse dichter A. Rodenbach (Roeselare 1856 - 1880).
Het zuidelijke gedeelte van de straat kreeg door de.GR van 22.4.1958 de naam
Oudstrijderslaan “om de oud-strijders van W.O.I levend in de gemeente in ere te houden”.
Om verwarring te voorkomen met de Oudstrijderslaan in Kortrijk, wordt dit gedeelte van de
straat vanaf 13.3.1981 meegerekend met de Albrecht Rodenbachlaan.
Het betonnen wegdek van de oude A. Rodenbachlaan werd gegoten in november 1957 en het
betonnen wegdek van de vroegere Oudstrijderslaan in april ‘58.
De 36 gelijkvormige sociale woningen tussen de Peperstraat en de Schoolstraat werden in
1956-58 gebouwd door de Mij. Heulse Heerd. Zij behoren tot de woonwijk Schoolstraat. Aan
de zuidhoek van Kransvijver staan de lokalen van een Rijksbasisschool die op 1.9.1962 open
gesteld werden.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie