Stadsbeelden: de Drie Hofsteden

Stadsbeelden: de Drie Hofsteden

Stadsbeelden: de Drie Hofsteden

Flatgebouw aan De Drie Hofsteden met achteraan een speelpleintje. Toen de stad in de 20e eeuw sterk naar uitbreiding zocht, werd eind jaren vijftig besloten om het gebied tussen de Oudenaardsesteenweg en de spoorlijn naar Ronse te ontwikkelen tot een nieuw stadsdeel. Deze zone werd de vallei van de Klakkaerdsbeek genoemd, maar het nieuwe stadsdeel kreeg uiteindelijke de naam de Drie Hofsteden. Met hulp van de Spoorwegen werd de beek gesaneerd en overwelfd. In de lager gelegen delen werd een grote vijver aangelegd. De ontwikkeling van de Drie Hofsteden duurde van 1959 tot 1973. In dit stadsdeel besloot het Ministerie van Onderwijs tevens een grote nieuwe scholencampus te realiseren. Thans is daar het gemeenschapsonderwijs gevestigd, waar men school kan lopen van de kleuterklas tot het hoger onderwijs. Het grootste deel van het resterende gebied werd bebouwd door een sociale huisvestingsmaatschappij. Voor het eerst bouwde deze sociale huisvestingsmaatschappij flatgebouwen. Het was oorspronkelijk de bedoeling er 3 blokken van 10 verdiepingen te bouwen, maar door het grondverlies aan de school werden het er maar twee. Deze twee appartementsgebouwen zijn twee van de meest gezichtsbepalende bouwwerken van de wijk en zijn mooi uitgelijnd naast het park ingeplant.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie