De Dolfijnkaai

De Dolfijnkaai

De Dolfijnkaai

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Van de Leiestraat tot de Kasteelkaai. 10 won. 23 bew. In 1815 waren er 3
woningen met 11 bewoners. In 1900 waren 11 huizen. Pl. F6.
De oudste benaming is het VIANESTRAATJE, dat voorkomt van 1426 tot 1734. Aangezien
het Lombardensteen er stond heet het van 1586 tot 1680 ook LOMBAERDESTRAETJEN
Naar het huis De Dolfijn komt vanaf 1777 de naam Dolfijnstraatje voor In 1878 werd het
definitief Dolfijnkaai.
Het Dolfijnstraatje was maar 3 m breed. De huizen aan de noordkant stonden met hun voet in
de Leie. Het eerste huis dat deel uitmaakte van de Leiestraat was Den Holvoet (Zie
Leiestraat). Ernaast lag Het Lombardensteen. De Lombarden waren kooplieden uit
Lombardije, die hier in de middeleeuwen het beroep van bankier uitoefenden. Wegens hun
woekerprijzen (tot 30 % interest) werden hun banken in 1600 door Albrecht en Isabella
afgeschaft. In Kortrijk komen de Lombarden al voor in 1240. Drie van hun banken of
Lombardenstenen zijn hier bekend: Op de Grote Markt, in de O.-L.-Vrouwestraat en in het
Dolfijnstraatje. Dit laatste huis komt voorin l380 en in l580 In 1625, 25 jaar na afschaffing,
spreken de bronnen van ‘t huys wylen de Lombaerde Vanaf 1680 werd het huis genoemd De
Dolfyn. Het was in 1762 een brouwerij , die haar naam gaf aan de straat.
Op 3 mei 1875 besloot de GR de Dolfijnstraat te aligneren. Om er een nieuwe kaai te vormen
kocht het stadsbestuur vijf huizen aan de noordkant van de straat aan, die in 1878 werden
afgebroken. Die huizen waren de brouwerij van de weduwe Boecksoone op de hoek van de
Leiestraat, de brouwerij Nuyttens-Masquelier en de herbergen Klein Duinkerke, De Stad
Duinkerke, gebouwd in 1618 en De Scheepvaert. De vrijgekomen ruimte werd in 1884
geplaveid. .
Ca. 1910 werd op de Dolfijnkaai een ijzeren telefoonmast geplaatst, die in 1951 weer
afgebroken werd. Op de plaats waar nu een frietkraampje staat, stond in het begin van deze
eeuw een gietijzeren urinoir waarnaast Wardje Fluit pannenkoeken verkocht. Aan het
Leietrapje lag tot voor enkele jaren het mosselbootje van Luvinus Paauwe gemeerd. Aan de
zuidkant van de straat, nu het nr. 2, lag in de 17de en de 18de eeuw de brouwerij De Sterre, ook
genoemd De Gouden Sterre. De Palingpot was een ontuchthuis in 1867. Twee herbergen in
1898 waren Au Dauphin, toen het nr. 8, en Au Pont Rouge, nr. 6. De enige drankgelegenheid
aan de Dolfijnkaai is nu het café Philip II tussen het Rozestraatje en de Vismarkt. Sedert 1971
staan er tijdens de jaarlijkse Paasfoor kermisattracties opgesteld op de Dolfijnkaai.

Extra info:
De Dolfijnkaai met op de achtergrond de Broeltorens.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie