Rode Dreef-Rekkemsestraat anno 1945

 Rode Dreef-Rekkemsestraat anno 1945

Rode Dreef-Rekkemsestraat anno 1945

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Van Belleghem dreef tot de Rekkemsestraat. Lengte 282 m. 14
won. 34 bew. Pl. C9.
In de 19de eeuw was het een privé-weg, die toebehoorde aan Jan Van Belleghem. De weg liep
van de hoeve Van Belleghem naar de Rekkemsestraat en was door een balie afgesloten. Ter
vervanging van de privé-weg werd rond 1900 een nieuwe weg aangelegd met de rode
bakstenen afkomstig van de afbraak van de oude kerk van Marke; vandaar de benaming Rode
Dreef. Op 18.10.1961 stond baron J. de Bethune 740 m grond af voor het verbreden en
vernieuwen van de weg.
Het gebouw aan de noordkant van de straat tussen de Rekkemsestraat en de Hector
Casteleinstraat, was de stapelplaats van de groothandel in koloniale waren Van Fleteren-
Billiet. Deze firma werd rond 1975 naar Moeskroen overgebracht en ging er na enkele jaren
teloor. Van 1973 tot juli 1982 was het brandweerarsenaal van Marke in het gebouw
ondergebracht.

Extra info:
Hoek Rode Dreef-Rekkemsestraat in 1945. De Rode Dreef, ooit de Koedreef genoemd, was oorspronkelijk een privaatweg naar de hoeve 'Goed te Marke' en het kasteel 'Blommegem'. Ze dankt haar huidige naam aan de rode dakpannenscherven die er gebruikt werden als wegverharding. Het eerste huis verscheen er in 1951-1952. De bomen van de dreef werden in 1955 omgehakt om de weg te verbreden en te asfalteren. Links zien we het café van destijds 'In den Ouden Tijd' met als laatste uitbater Edouard Vanfleteren, die tevens 'barriere-wachter' was.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie