Kleine Sint-Jansstraat

Kleine Sint-Jansstraat

Kleine Sint-Jansstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Sint-Jansstraat tot de Veemarkt. 7 won. 25 bew.
In 1815 waren er 18 huizen en 74 bew. Pl. G7.
Voor 1800 maakte de Kleine Sint-Jansstraat deel uit van de Sint-Jansstraat, die toen van de
Grote Kring tot de Sint-Janspoort, nu de Vee markt, liep. De benaming Kleine Sint-Janstraat
komt voor het eerst voor in 1815. Deze straat naam werd bevestigd door de GR van
17.10.1876. Door de GR van 14.6.1968 wordt de straat Kleine Sint-Jansstraat gespeld.
Het hoekhuis op de oostkant van de straat was in de l7de eeuw het huis De Lampe. Om de
eeuwwisseling was het nr. 3 café In Tieghem en nr. 5 café Sint-Hubert. In het nr. 7 is het
kantoor van de kabeltelevisie Coditel gevestigd. De kabeltelevisie werd in Kortrijk in
december 1971 in gebruikgenomen. Thans bezorgen zij 16 verschillende programma’s. Het
nr. 15 was de ijzerwarenwinkel Au Marteau d’Or.
Op de westkant van de straat stond in de l7de eeuw het huis Het Waterpoortjen. Omtrent de
eeuwwisseling was het nr. 10 van toen café In Oost-Vlaanderen. Het hoekhuis van de
Wijngaardstraat is café Keller, vroeger Au Géneral Boulanger. Deze herberg werd ca. 1895
gesloopt bij het verbreden van de straat en meer naar achteren gebouwd. De waard van Au
Géneral Boulanger had een dochter die priorin werd van het hospitaal en een andere die
priorin werd van de Arme Klaren.
Aan het einde van de Sint-Jansstraat stond de Sint-Janspoort met de Watermolen ‘t Vannekin
en de brouwerij De Drye Rynghen, gesloopt in 1617 voor de versterkingen. De Sint-Janspoort
werd herbouwd in 1768. Het tolkantoortje dat ernaast stond, werd in 1868 afgebroken. Deze
buurt werd tot op het einde van de 19de eeuw de Sint-Janspoort genoemd, zoals men nu nog
spreekt van de Menenpoort en de Brugpoort.

Extra info:
De Kleine Sint-Jansstraat in 2006 en 2010.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie