Mini-Ondernemingen 1987

Mini-Ondernemingen 1987

Mini-Ondernemingen 1987

Op 27 juni 1987 vond in de Hallen (Expo) te Kortrijk onder massale belangstelling de Algemene Slotvergadering van de Zuid-Westvlaamse Mini-Ondernemingen plaats. Een der aanwezigen en gastspreker was niemand minder dan André Leysen toen Voorzitter van de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert nv. Verder werd aan een aantal van de meest verdienstelijke Mini-ondernemingen een prijs uitgereikt. De prijs van de jury werd toegekend aan UNKNOWN van de leerlingen van het Sint-Amandscollege en -instituut. De heer R. Bastien (derde van links), Commercieel Directeur van de Generale Bank van Kortrijk overhandigde aan elk van de jongeren een prachtige crosspen.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie