Sint-Maartenskerkstraat

Sint-Maartenskerkstraat

Sint-Maartenskerkstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Grote Markt tot het Jozef van Daleplein. 3
won. 6 bew. In 1815 waren er 10 huizen en 39 bewoners. Pl. F7.
De straat heette aanvankelijk het CUPERSTRAETKIN. Deze naam komt al voor in 1390 en
werd nog gebruikt op het einde van de 18de eeuw. De naam Kerkstraete, die we ontmoeten
vanaf 1588 werd op 13.3.1981 gewijzigd in Sint-Maartenskerkstraat omdat er na de fusie van
gemeenten vijf Kerkstraten voorkomen in Kortrijk.
De straat leidt naar de St.-Maartenskerk. Deze hallekerk werd in 1300 gebouwd. Alleen de
buitenmuren van de vier meest oostelijke traveeën zijn oorspronkelijk. De andere traveeën, de
binnenkerk en de toren werden herbouwd na de brand van 1382. De houten spits dateert van
1600. Na de brand van 1862 werd de toren in zijn oorspronkelijke vorm herbouwd. Het
bakstenen neogotische koor werd na 1862 herbouwd volgens de plannen van architect
Croquison.
De Sint-Maartenskerkstraat werd geplaveid in 1429. Het straatje was maar 5 m breed. In 1858
werd de straat verhoogd, waardoor twee treden aan de ingang van de St.-Maartenskerk
verdwenen. Om het uitzicht op het mooi portaal van de St.-Maartenskerk vrij te maken en om
de straat op een breedte van 9,4 m te brengen besloot de GR van 4.6.1928 de huizen 2 en 4
aan de zuidkant aan te kopen. In 1931 kregen die huizen een meer naar achteren gebouwde
nieuwe gevel.
Ter hoogte van het nr. 3, aan de noordkant van de straat, stond in 1680 het huis De dry Duven
en wat meer naar het oosten in 1587 De Pense. Een niet te situeren huisnaam uit 1694 is Sint-
Martens Capittle. In de eerste helft van de 20ste eeuw lag op het nr. 7 café A la Bourse.

Extra info:
Foto (juni 1969) van het Kortrijkse winkelcentrum. Vanuit de Sint-Maartenskerkstraat ziet men een stukje van de Grote Markt met in de diepte de witte gevel van 'Hôtel du Damier'. De hoekwinkel vooraan links, met ervoor een reclamezuil van de Kredietbank, is het begin van Korte Steenstraat, in 1962 de eerste verkeersvrije winkelstraat van het land.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie