Graafwerken voorbij de nieuwe sluis op het kanaal Bossuit-Kortrijk in Bossuit 1976

Graafwerken voorbij de nieuwe sluis op het kanaal Bossuit-Kortrijk in Bossuit 1976

Graafwerken voorbij de nieuwe sluis op het kanaal Bossuit-Kortrijk in Bossuit 1976

Luchtfoto van de graafwerken van het nieuwe kanaal te Bossuit gezien van de kant van Moen in de richting van de Schelde, te zien op de achtergrond met de rijen bomen. De foto toont de stand van de werken op 24 augutus 1976. Rechts van de graafwerken het oude kanaal met onderaan op de foto de oude Sluis Nr. 3 in wat nu Plein (-straat) noemt, deels in Bossuit, deels in Moen gelegen. Het Sluiswachtershuisje en de sluis zijn verdwenen maar het hoekhuis bestaat nog anno 2018. Het oude kanaal werd later grotendeels gedempt. Bovenaan de oude Sluizen Nr. 1 en 2. Deze bleven in gebruik tijdens de bouw van de nieuwe sluis. Bovenaan in het midden het dorp Bossuit met de kerk.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie