De Vlasmarkt

De Vlasmarkt

De Vlasmarkt

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Doorniksestraat tot de Wijngaardstraat. In 1815 waren er 16
huizen met 60 bew. 5 won. 9 bew. Pl. F7.
De Vlasmarkt is ontstaan toen de schepenen in 1425 drie huizen kochten aan de oostkant van
de Doorniksestraat, om er een maerct van allerhande beesten te houden. De Veemaert,
Beestemaert of Coemaert werd er gehouden tot omstreeks 1542. Van voor 1585 tot na 1734
was het de Gaeremarct. Sedert 1734 is het de Vlasmarkt.
Twee huisnamen aan de zuidkant van de Vlasmarkt in de 16de-18de eeuw zijn Den Haesewint
en De Stuyckmande. In augustus 1849 werd een gevelkapel met St.-Rochusbeeld ingewijd.
De kapel is al lang verdwenen.
Aan de noordkant van de Vlasmarkt is het nr. 1 het café North Tavern, in het begin van deze
eeuw was het A l’Indépendant. In de jaren ‘40 was het nr. 3 café Pigeons Sports en het nr. 5
In Waregem. Het nr. 7 was in de eerste helft van deze eeuw het café Au Camion en nu Snack
Manhattan. Het nr. 9 was het café Au Marchand au Lin en nu restaurant Club. In het hoekje is
het nr. 11 het Cabaret Maxim. Verder was het nr. 15 de hoedenwinkel Congoleeschen Hoed
en het nr. 17 de winkel Femina.
Aan de zuidkant van de Vlasmarkt is het nr. 2 de ijzerwinkel Ter Gouden Schaaf. Het nr. 8
was de winkel ‘t Engelsch Bed, nu de schoenenwinkel Parmentier. Het nr. 12 was café La
Coupole in het begin van deze eeuw A la Liberté, nr. 14 café Sint-Elooi en nr. 18 van voor
1900 tot ca. 1950 café In de Nieuwe Vlasmarkt. De hoek van de Tuinstraat, nr. 20, was café
De Pulle. Op de westkant van de Vlasmarkt staat sedert 1960 het frietkraampje van
Dufromont. Vroeger stond daar Mielke Patatfriet.
Op het einde van de vorige eeuw waren er aan de Vlasmarkt tien herbergen. Enkele werden
hierboven vermeld. De andere zijn met de huisnummers van toen: nr. 3 In de Koetsier, nr. 7
Au Batavia en nr. 24 In het Vuurschip. In de jaren 1920 was er ook nog het café In de IJzeren
Paal, zo genoemd naar de ijzeren telefoonmast, die van 1905 tot 1951 op de noordkant van het
pleintje stond.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie