Tombroekstraat Rollegem

Tombroekstraat Rollegem

Tombroekstraat Rollegem

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
R. Van Rollegemplaats tot de Tombroekmolenstraat. Buurtweg met
groot verkeer nr. 150. Het is de meest bevolkte straat van Rollegem. 127 won. 343 bew. Pl.
E14-F15.
De Tombrouckstraete of Straete naer Tombrouck wordt al vermeld in 1627 en 1628 en heeft
haar naam tot op heden behouden. De straat leidt naar Tombroek, een gehucht op Luingne,
Moeskroen, Rollegem en Dottenijs. Deze naam komt van tumba, tumulus of grafheuvel en
broek, moeras of laag weideland. Vermoedelijk lag er in deze buurt een begraafplaats.
Volgens L. Slosse woonden er op Tombroek Calvinisten en Stevenisten en werd er Waals
gesproken. Thans wordt op het hele gehucht Nederlands gesproken, ook in Luingne.
Tombroek telt een 400-tal bewoners en is als een kleine gemeente met eigen kerk, winkels en
dorpscafés. Het centrum heette in 1572 al Plaetse van Tobrouck. Om de vier jaar wordt een
wijkburgemeester gekozen. De eerste zondag van september wordt er kermis gevierd met
wielerwedstrijd, fakkeltocht, vuurwerk enz. Het feest wordt voorbereid door de
Tombroekvrienden en moet zowel door het Kortrijkse als door het Moeskroense stadsbestuur
worden goedgekeurd.
In 1789 werd het noordelijke gedeelte van de Tombroekstraat vanaf Rollegemplaats over een
lengte van 485 m bestraat. Verder was er nog 150 m geplaveid vanaf de Moeskroensestraat.
Het overige gedeelte was toen nog een aardeweg. In 1905 werd de straat tussen de Plaats en
de Moeskroensestraat verbreed. In 1935 werden de straatstenen vernieuwd en werd een
rijwielpad aangelegd. In juli 1953 werden de straatstenen van de Tombroekstraat door een
betonnen wegdek vervangen. Vanaf de Beekweg tot bijna op Tombroek liepen van ca. 1900
tot 1963 de sporen van de buurttram Kortrijk-Moeskroen. De tramhalte aan de Beekweg
heette “Tramstatie”. In het begin van de Beekweg waren de sporen gesplitst om het laden en
lossen mogelijk te maken. Andere halten bevonden zich aan de Kwabrugstraat, de “Kwade
Brug”, en op Tombroek, “Tramstatie”. De verkeersdrukte bedroeg op 28.2.1955 273 wagens
per dag.
Aan de oostkant van de straat, tussen Rollegemplaats en de Tombroekstraat ligt een wegeltje
dat naar de Ketsenweg leidt. Aan dit wegeltje ligt het eerste huis van de straat. Op de hoek
van dit wegeltje, nr. 3, lag café De Prins. Het nr. 5 is het geboortehuis van Mgr. Waffelaert.
Hij was van 1895 tot 1931 bisschop van Brugge. Boven de deur bevindt zich een gedenksteen
met als op schrift: “Hier werd geboren op 27.8.1847 / Monseigneur Gustave Josephus /
WAFFELAERT / XXIIe bisschop van Brugge”. Het nr. 5 was café Au Boucher en was tevens
een slagerij. Op het nr. 7 woonde de Rollegemse honderdjarige Maria Vercruysse (Ingooigem
1879- Rollegem 1979). Het nr. 11 is café De Gilde, vroeger Het Vlaamse Huis. Het is het
lokaal van het A.C.W., de toneelgroep Eikels worden Bomen en de vinkenzettersvereniging
De Dubbelzangers, voor W.O.I De Wintervinck genoemd. Een overdekte toegang leidt naar
een steegje met 2 huisjes, vroeger waren er drie, waaronder café De Casino.
Het nr. 71 op de noordhoek van de Beekweg was vroeger een herberg en kloefkapperij In de
Leeuw van Vlaanderen, later café Stop, De Rode Hond en nu De Kronkel. Verder ligt de
toegang tot het gemeentelijk kerkhof dat in 1963 aangelegd werd. Net voorbij het kerkhof lag
de herberg La Porte Ferrée. Op die plaats lag de grote omwalde hoeve de Poorte Ferez, die
nog voor W.O.I verdween. Nog verder lagen de verdwenen herbergen De Casino tegenover
de Weimeerslaan, Aux Deux Nations, De Belle Vue op de noordhoek van de Kwabrugstraat
en De Piere op de zuidhoek. Het nr. 225 is thans café The Cars. Het nr. 249 was vroeger de
herberg La Cloche, waar een tonnenmaker woonde.
Aan de westkant van de Tombroekstraat is het nr. 4 de oude pastorie, gebouwd in 1748 en
vergroot in 1841. Op 5.7.1963 besloot de GR de oude pastorie als gemeentehuis te gebruiken.
Sedert juni 1982 is in de rechtervleugel de openbare bibliotheek ondergebracht. Het nr. 6 is
het klooster. Religieuzen uit Brugge namen er in 1862 hun intrek. In 1871 werd de
congregatie van de Zusters van de H.-Theresia gesticht, die er een lagere school, een
kostschool en een bejaardentehuis oprichtten.
De nrs. 24, 26 en 28 zijn drie huisjes die aan een zijstraatje staan, naar de herberg De Drie
Geiten De Geitenhoek genoemd. Tegenover het kerkhof staat een moderne bakstenen kapel
met O.-L.-Vrouwebeeld.
Verdwenen herbergen zijn nr. 8 Au Café Belge, nr. 14 Tramstatie, nr. 16 Fleur de Lin, nr. 18
De Gouden Hond, nr. 22 St.-Joseph en nr. 24 De Drie Geiten. Honderd meter voorbij de
Kwabrugstraat lag nr. 78, café De Steenoven, die herinnerde aan de verdwenen steenbakkerij
van Carette.

Extra info:
De westkant van de straat met het klooster. Rechts op de hoek met de Beekweg de herberg en kloefkapperij In de Leeuw van Vlaanderen. De naam Statiestraat verwijst vermoedelijk naar de vroegere tramhalte.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie