Rijkswachtstraat: brandweerkazerne

 Rijkswachtstraat: brandweerkazerne

Rijkswachtstraat: brandweerkazerne

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Zwevegemsestraat tot de Sint-Antoniusstraat. Pl. G7.
Door het SK van 6.2.1925 werd aan deze straat de naam Gendarmeriestraat gegeven en op
14.6.1968 gewijzigd in Rijkswachtstraat. Het lastenboek voor het bestratingswerk werd
goedgekeurd door de GR van 25.11.1940.
Aan de oostkant van deze straat paalt de rijks wachtkazerne. In 1898 werden de eerste
plannen opgemaakt om een nieuwe rijkswachtkazerne te bouwen ter vervanging van deze op
de Houtmarkt. Door de GR van 22.6.1908 werd een overeenkomst met de staat goedgekeurd
waarbij de stad aan de staat 67 a grond schonk voor de bouw van een kazerne. Zoals het wel
meer gebeurt met officiële gebouwen, sleepte de uitvoering jaren aan en kon de kazerne pas in
1923 in gebruik worden genomen. In 1940 werd aan de westkant van de Rijkswachtstraat de
bouw aangevat en in 1942 voltooid van de tuighuizen van de brandweer en de
reinigingsdienst. In deze gebouwen werd tot rond 1960 het medisch schooltoezicht uitgevoerd
door de stadsdokter en werd in 1963 het hulpcentrum 900 opgericht. Einde 1980 werd de
stedelijke reinigingsdienst naar Marke overgebracht waarna de hulpdienst 900 en de
brandweer in 1982 naar een nieuw complex aan de Doorniksesteenweg verhuisden.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie