Roeland Saverystraat 21 juli 1944

Roeland Saverystraat 21 juli 1944

Roeland Saverystraat 21 juli 1944

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Louis Robbeplein tot het Conservatoriumplein.
28 won. 64 bew. Pl. F7.
De Roeland Saverystraat werd in 1840 aangelegd. Op 24.6.1841 gaf de GR aan de straat
tussen het Stationsplein en het Louis Robbeplein de naam RIJSSELPOORTVESTING. Het
noordelijk gedeelte van deze straat, het stuk tussen het Casinoplein en het Robbeplein, kreeg
op 2.8.1897 de afzonderlijke naam Saverystraat, later Roeland Saverystraat. De Roeland
Saverystraat werd op 13.3.1981 nog verder ingekort toen de huizen die uitgeven op het
Conservatoriumplein bij dit plein meegerekend werden. Roeland Savery werd geboren in
Kortrijk in 1576. Van ca. 1604 tot 1612 verbleef hij in Praag, tot 1619 in Wenen en vanaf
1619 in Utrecht, waar hij in 1639 overleed. Savery was een van de belangrijkste Vlaams-
Nederlandse schilders uit de eerste helft van de 17de eeuw. Hij schilderde bij voorkeur
landschappen, dieren en bloemstillevens waarin het Vlaams karakter bewaard bleef. In het
Museum voor Schone Kunsten van Kortrijk zijn er acht schilderijen en drie tekeningen van
Savery te bewonderen.
Aanvankelijk paalde de westkant van de Roeland Saverystraat aan de stadsgracht. Het
stilstaand water verspreidde een walgelijke geur, vooral na de oprichting van de gevangenis
waarvan de toiletten hun inhoud in de gracht uitstortten. De gracht werd dan ook in 1858-59
gedempt. De Roeland Saverystraat werd door de bombardementen van 1944 grotendeels
vernield. Op 26 maart kwamen zes en op 21juli drie mensen om. Op het nr. 16 woont Aimé
Pauwels, conservator van het Museum voor Oudheid kunde en Sierkunst van Kortrijk.

Extra info:
Bombardement 21 juli 1944: opname van de schade en puinruimen na het bombardement op de hoek Conservatoriumplein-Roeland Saverystraat.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie