Bellegemsestraat (gemeentehuis)

Bellegemsestraat (gemeentehuis)

Bellegemsestraat (gemeentehuis)

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Be. Van Bellegemplaats tot de Doornikserijksweg. Buurtweg met
groot verkeer nr. 156. Lengte 1630 in. 175 won. 475 bew. Pl. G12-I12.
De Bellegemsestraat is de belangrijkste straat van de gemeente. Ze is, na de
Doornikserijksweg ook de oudste straat. In de 18de eeuw was het de Straete van Belleghem
naer Sweveghem. In 1846 was de benaming Nieuwe Kalsijde en na 1925 kortweg
NIEUWSTRAAT. In 1956 was er een voorstel om de eerste 250 m van de straat Deken
Jonckheerestraat te noemen. Om verwarring te voorkomen met gelijkluidende namen in
Kortrijk, Bissegem, Heule en Kooigem werd het door de GR van 13.3.1981 de
Bellegemsestraat; zij sluit immers aan bij Bellegemplaats.
De Bellegemsestraat werd tussen 1769 en 1785 bestraat. In 1946 werden nieuwe straatstenen
gelegd en werd de weg verbreed tot 5 m. In 1960 werd de straat verbreed en kreeg ze een
asfaltbedekking. Sedert 1929 wordt er jaarlijks begin mei in de buurt Jantjeskermis gehouden.
Aan de noordkant van de straat is het hoek huis, nr. 1, sedert ca. 1920 een tabakswinkel. Het
nr. 3, café De Sportvriend, was vroeger café In Amerika en In ‘t nieuw Zwijn. Het nr. 7 was
tot ca. 1965 de cichoreifabriek van Yserbyt Vanheule, genoemd Le Chameau. Het nr. 23 is het
kantoor van de Generale Bankmaatschappij. Op het nr. 33 ligt de drukkerij Duprez. Aan de
gevel van het nr. 79 is nog het opschrift zichtbaar “Garage A Demeyere Dekimpe Vins et
Liqueurs”. Op het nr. 55, de noordhoek van de Sint-Pietersweg, woonde Dr. Jules Sobry,
burgemeester van 1910 tot 1921, later Dr. Reyntjens en nu Dr. Fr. Brussels. Het nr. 41 is
apotheek Van Houtte. Het is de eerste apotheek van Bellegem. Zij werd gesticht in 1961. Het
nr. 81 is café Het Volkshuis. Het is het lokaal van S.P. Bellegem, de Bond der Socialistische
Gepensioneerden, het Algemeen Belgisch Vakverbond en de kaartersclub Rood is Troef. Het
nr. 107 is het ontmoetingscentrum Den Bouw met ernaast de feestzaal Populierenhof. Op het
dak prijkt een klokkentorentje. In twee stenen op de voorgevel staat “Anno - 1874”. De
oorspronkelijke benaming was Volkshuis van Bellegem. Het was het lokaal van de
jongelingencongregatie en de verschillende gilden en verenigingen van de gemeente. Het is
het lokaal van het Davidsfonds, het Algemeen Christen Werkersverbond in Bellegem gesticht
in 1909, de toneelvereniging De gebroken Spiegel en De Kaarters zonder Troef. Op het nr. 89
woont Jules Vanhoenacker, de laatste veldwachter van het onafhankelijke Bellegem. Het nr.
159 is de firma Emdeka, beter bekend als de Firma Dierick Gebroeders. In 1927 vestigde
Maurits Dierick zich als schrijnwerker in Bellegem. Dit werkhuis groeide uit tot een fabriek
van Franse stijlmeubelen. In 1983 waren er 120 werknemers. Het nr. 201 is het
metallizeringsbedrijf Vindevogel. Het nr. 247 was tot 1982 de tabaksfabriek van Aimé
Vercamert en zonen André en Amedé. Het nr. 217 is de cichoreifabriek van Emiel Delberghe,
die in 1933-41 en 1944-52 burgemeester was van Bellegem. Vroeger behoorde de fabriek aan
Félix Salembier. De firma werd in 1865 gesticht door Petrus Yserbyt. Tijdens W.O.I
produceerden de Duitsers er elektriciteit. Thans wordt de firma beheerd door Albert
Delberghe en zoon Yves.
Aan de zuidkant van de Bellegemsestraat is het hoekhuis een kantoor van het
Gemeentekrediet. Tevoren stond hier café De Handboog. Ernaast lag het klooster gesticht in
1827. Vanaf 1830 werd het toevertrouwd aan de Zusters van de H. Vincentius a Paulo en
vanaf 1837 aan de Dochters van Maria en Jozef. De kostschool werd gesloten in 1930 en het
bejaardentehuis werd gesloopt in 1951. In 1967 vertrokken de zusters naar Rollegem en werd
het klooster grotendeels afgebroken. De meisjesschool bleef behouden. De kapel uit 1857
werd een magazijn en werkplaats van de gemeente terwijl de gebouwen thans als jeugdheem
gebruikt worden. Juist naast het klooster lag de herberg In den Leeuw. Het nr. 4 is de
Kredietbank. Het nr. 20 is de in 1872 opgetrokken pastorie. Het nr. 30 is het postkantoor. Op
nr. 62, schuin tegenover de Sint Pietersweg ligt café De Smisse, lokaal van de
duivenvereniging De snelle Duif. Elke vrijdagavond wordt er met de zottebolle gespeeld.
Tevoren was het café Au Repos des Cyclistes. Het groot huis nr. 80 was vroeger de Clinique
Orthopédique du docteur Van Huffel. Het nr. 94 is café Au Postillon. Nr. 124, café In de
Brommer, is tevens een fietsenhandel en werd vroeger genoemd Au Sabot d’Or, in de
volksmond De Kloefkapperij, omdat er daar voor W.O.I een klompenmakerij gevestigd was,
Op de westhoek van de Leuzestraat staat nu een kleine muurkapel. Vroeger stond daar een
kapel, gebouwd in 1875 en afgebroken in 1960 bij de verbreding van de Bellegemsestraat. Nu
spreekt men nog van de Kloefkapperskapel.
Om de eeuwwisseling waren er meer dan 23 herbergen in de Bellegemsestraat. Verdwenen
herbergen zijn A la Fraternelle, A la Boucherie, In de Velomakerij, De blauwe Kroon, A la
Belle Vue, Den Doorn, In de Sterre, In de Zalm, De Zwaan, In ‘t Oevelke, Au Faubourg (de
Tournai), In de Duif en De nieuwe Pot. Herbergen uit 1960 die nu ook al verdwenen zijn: nr.
14 Sint Jozef, nr. 69 De Drukkerij, nr. 85 Café Sport, nr. 131 De Halve Maan, nr. 145 Café
Moderne en nr. 229 De Vrede.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie