Harelbeeksestraat - Muurkapel

Harelbeeksestraat - Muurkapel

Harelbeeksestraat - Muurkapel

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Vaartstraat tot de Minister Liebaertlaan. 9 won. 24
bew. Pl. G6.
Deze straatnaam, gegeven door de GR van 6.3.1876, mag niet verward worden met de l7de
eeuwse Harelbeekstraat, nu de Voorstraat. De oorspronkelijke benaming Harelbekestraat werd
door de GR van 14.6.1968 gewijzigd in Harelbeeksestraat.
Voor 1860 maakte deze straat deel uit van de weg, die de Gentpoort verbond met de
Gentsesteenweg.
Aan de oostkant van de straat, vlak tegenover de Gentsestraat, was het nr. 9 tot in 1975 de
drukkerij Goddaer, gesticht in 1905. Sedert 1976 is het de boekbinderij Gutenberg-Soenen. In
de voorgevel van de boekbinderij bevindt zich het Groeningekapelletje. Dit kapelletje was
oorspronkelijk een veldkapelletje, dat in 1832 opgericht werd door Félix Dujardin. Het werd
pas later ingebouwd toen er huizen in de Harelbeeksestraat kwamen. Volgens de overlevering
staat het op de plaats waar O.-L.-Vrouw van Groeninge verscheen aan koning Sigis van
Majorka. In het kapelletje prijkt een neogotisch altaar waarop een afgietsel van het beeldje
van O.-L. Vrouw van Groeninge staat. Aan de zijmuur is een wandelstok vastgehecht, ex-voto
voor een bekomen genezing.
Op de noordhoek van de Vaartstraat staat café De Koornbloem. Deze herberg bestond al in
1898 en was in de jaren 1920 het lokaal van de Koornbloemschutters. Op de westkant van de
straat staat de muur van de tuin die vroeger aan de familie Martens behoorde.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie