Dokter Snellaertstraat - Sint-Jansparochie 1980

Dokter Snellaertstraat - Sint-Jansparochie 1980

Dokter Snellaertstraat - Sint-Jansparochie 1980

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied Van Hoonacker, 1986.

K. Van de Theodoor Sevenslaan tot de Olmenlaan. 52
won. 144 bew. Pl. H7.
Deze straat kreeg door het SK van 22.10.1948 de naam Dr. Snellaertstraat, op 13. 3.1981
gewijzigd in Dokter Snellaertstraat. Ferdinand Snellaert (Kortrijk 1809 - Gent 1872) ging, na
een verblijf in Nederland, in 1835 in Gent wonen, waar hij geneeskunde studeerde. Hij
vestigde er zich als huisarts in de St.-Jakobswijk. Snellaert is vooral bekend voor zijn talrijke
verhandelingen over de Nederlandse taal. In 1836 was hij medestichter van "De Taal is gans
het Volk” .
Het plan van aanleg van deze straat werd goedgekeurd door een KB. van 23.11.1936 en de
aanbesteding van de bestrating door de GR van 19.11.1951. Het werk werd in 1952
uitgevoerd. Het betonnen wegdek van het gedeelte van de straat ten oosten van de Vredelaan
werd in juni 1953 gegoten. In 1951-52 bouwde de Mij. De Goedkope Woning in dit gedeelte
van de straat 13 uniforme huizen.
Aan de zuidkant ligt de enkele spoorlijn die eertijds naar Ronse liep. Het reizigersverkeer naar
Ronse werd op 19.3.1960 opgeheven. Het goederenverkeer, ondermeer van de kolen voor de
elektrische centrale van Ruien, werd op 15.4.1965 stopgezet. De sporen voorbij Zwevegem
werden in 1970-72 opgebroken. Thans rijden er alleen nog goederentreinen met staaldraad
naar de firma Bekaert in Zwevegem. In 1963-64 werden in Kortrijk de sporen opgehoogd en
tunnels werden aangelegd ter hoogte van de Olmenlaan, Vredelaan en Theodoor Sevenslaan.
De Dokter Snellaertstraat vormt de grens tussen de St.-Elisabethparochie en de St.-
Jansparochie. Aan het oosteinde van de straat ligt het transformatorenstation waar de
elektrische stroom, onder een spanning van 70.000 volt, met bovengrondse kabels van Ruien
komt. De stroom wordt er omgezet in een spanning van 7.000 volt om dan verder via
ondergrondse kabels verdeeld te worden over de verschillende transformatorcabines van de
stad.

Extra info:

Zicht op een huizenrij in de Dokter Snellaertstraat richting Vredelaan.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie