De Kruisbroeders

De Kruisbroeders

De Kruisbroeders

Glasraam in de oude schepenzaal van het stadhuis met het wapenschild van de rederijkerskamer van De Kruisbroeders, gesticht in 1451. In het medaillon herkennen we het embleem van de rederijkerskamer, namelijk het ‘Ghesellen van den Cruce’, de aanvankelijke naam van de kamer. De Kortrijkse ‘Ghesellen van den Cruce’ bestond reeds in 1415 als kerkelijke broederschap en kreeg in 1514 een officiële erkenning onder de naam "De Kruisbroeders". Deze vereniging bleef bestaan tot in de twintigste eeuw. Naar het voorbeeld van andere gilden verenigden de dichters en toneelspelers zich vanaf de vijftiende eeuw in de rederijkerskamers om teksten te schrijven, gedichten voor te dragen en toneelstukken op te voeren. De reglementen van de rederijkersgilde hadden betrekking op de meest uiteenlopende zaken, zoals het gedrag van de leden tijdens en na de vergaderingen, de missen die ze moesten bijwonen, de verplichte gemeenschappelijke maaltijden, de literaire oefeningen, het kopiëren van teksten en de optredens in andere steden. Een belangrijke eis had te maken met de geheimhouding.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie