Zandstraat: Tunnel

Zandstraat: Tunnel

Zandstraat: Tunnel

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Beheerstraat tot de Aalbeeksesteenweg. Rijksweg. 31 won. 80
bew. Pl. E7.
De Zandstraat behoorde tot de oude weg, die van de Rijselpoort naar Toerkonje liep. In 1865
was het nog de Route vers Lille. De benaming Zandstraat komt voor vanaf 1876.
In de eerste helft van de 19de eeuw was de straat 9 m breed. In 1876 werd ze verbreed en
rechtgetrokken. In 1842 kwam er door de aanleg van de spoorweg naar Moeskroen een
spooroverweg tot stand. Deze zette heel wat kwaad bloed, vooral na de aanleg van het
vormingsstation. Op 6 mei 1947 was de overweg tussen 7 en 19 uur voor een totale duur van
9uur en 10 minuten gesloten. Na W.O.I werd er aan de west kant van de overweg een
voetgangersbrug aangelegd. De brug werd in 1944 vernield en niet meer hersteld. Wegens het
toenemend autoverkeer werd er een tunnel aangelegd. De afgevoerde grond werd naar de
Dokter Snellaertstraat, de Pater Jan Davidstraat, de Loofstraat, de Graaf Karel de Goedelaan
en de Herderstraat gevoerd. Op 8.9.1950 gaf het SK de naam Vanden Peereboombrug aan de
brug over de tunnel die de zelfde maand voor het verkeer opengesteld werd.
De Zandstaat verloor haar landelijk karakter door de bebouwing in het midden van de 19de
eeuw. Voor W.O.II bood de straat een troosteloos uitzicht. De lage huisjes aan de oostkant
lagen met hun drempel beneden het straatpeil. ‘s Avonds was de straat slecht verlicht. In 1938
stond er maar een gaslantaarn, terwijl er in de andere straten om de 40 m een gaslantaarn
stond. De 40 huizen werden door de bombardementen van 1944 vernield. Met de heropbouw
en de aanleg van de tunnel werd de straat ook verbreed. In 1958 werden aan de twee uiteinden
van de straat verkeerslichten geplaatst. In 1983 bedroeg de verkeersdrukte tussen 7 en. 19 uur
14.000 wagens per dag.
Een eigenaardige figuur was Kamiel Lambrecht (Lendelede 1871 - Gent 1905), die in 1902 in
de Zandstraat kwam wonen. Volgens L. Slosse was hij een zwervende fotograaf, die op alle
installaties van pastoors en burgemeesters aanwezig was. Hij had eeuwig lang haar en droeg
een zonderlinge rosse hoed.
Verdwenen herbergen uit het begin van deze eeuw zijn: Au Chevalier, In de Groenselier, A la
Crimée, Au Garde Barrière, Au Travers du Chemin de Fer, Au Congo, Au Circque Belge, In
de Marmiet en Au Complaisant. Voor W.O.II lagen aan de westkant van de straat het
magazijn van de weverij Oosterlynck, de steenkapperij van Cagnaux en het ijzermagazijn van
Debels.
Nu ligt aan de westkant van de Zandstraat op het nr. 12 het Tunesisch restaurant Casbah. Het
nr. 26 is sedert ca. 1962 Bethanie, een tehuis voor meisjes tussen 14 en 22 jaar, dat voorheen
aan de Doorniksestraat lag. Aanvankelijk werd dit tehuis gehouden door de zusters van de H.
Vincentius a Paulo en sedert ca. 1970 door de zusters van Liefde van Heule.
Aan de oostkant van de straat is het nr. 3 de apotheek Van Den Bossche, vroeger Galloo. Op
de hoek van het Conservatoriumplein ligt het café Caracas

Object hiërarchie: 1 items

Locatie