Schepenhuisstraat in Rollegem

 Schepenhuisstraat in Rollegem

Schepenhuisstraat in Rollegem

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
R. Van Rollegem plaats tot voorbij de Bellegemseweg. 32 won.
81 bew. Pl. E13.
De Schepenhuisstraat maakte met de Rollegemseweg deel uit van de Kortrijkstraat. Met de
aanleg van de autoweg A 17 werd de Kortrijkstraat in 1979 onderbroken. Het gedeelte ten
zuiden van de autoweg kreeg op 13.3.1982 de naam WETHUISSTRAAT en op 13.1.1984
Schepenhuisstraat.
Het zuidelijke gedeelte van de straat, toen genoemd Straete naer Cortryck, werd in 1789 over
een lengte van 630 m bestraat. In 1953 werd de straat op de hoek van Rollegemplaats
verbreed door de afbraak van twee huizen. Rond 1964 werden nieuwe straatstenen gelegd en
ten noorden van de Bondillebeek een betonnen wegdek.
Aan de westkant van de Schepenhuisstraat was het nr. 5 de brouwerij van Gaston
Vandeghinste, die tevens gemeentesecretaris was. Men brouwde er tafelbier van in het begin
van deze eeuw tot in 1971. Het nr. 11 was café Au Damier. Wat verder stond café ‘t Wit Huis.
Aan het einde van de straat ligt een klein park met een vervallen kasteeltje, waar de Franse
industrieel Clarysse woonde.
Aan de oostkant, vooraan, lag tot in 1962 de brouwerij van Albert en Jerôme Vandeghinste.
De brouwerij werd in het begin van deze eeuw gesticht door Laurentius Vandeghinste. Men
brouwde er Roll, Ouden Bruinen en Hengstebier. Verder aan de oostkant woonde de
klokkeluider van de gemeente in het café Au Carillon. De laatste huisjes van de straat vormen
De Ezelhoek. Bij die huisjes stonden café Den Dubbelen Arend en In den Ezelhoek.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie