Kooigemplaats

Kooigemplaats

Kooigemplaats

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Kg. Van de Koninklijkestraat tot de Lentewijk. 17 won. 40 bew. Pl.
K17.
De oorspronkelijke benaming is Plaats. Wegens duplicering met de andere deelgemeenten is
het sedert 13.3.1981 Kooigemplaats. De Romaanse vorm Coengien komt voor het eerst voor
in 1138. Volgens M. Gysseling komt deze naam van het Germaanse Kaujinga haim, woning
van de lieden van Kanjo.
Het centrum van Kooigem is de neogotische Sint-Laurentiuskerk, geconsacreerd op
29.9.1898. In oktober 1918 werd de toren opgeblazen en in 1920-21 heropgebouwd. In de
kerk wordt de H. Laurentius aangeroepen tegen allerhande huidziekten. Kooigem is de enige
deelgemeente van Kortrijk die haar kerkhof rond de kerk bewaard heeft. Aan de zuidkant van
de kerk staan 17 grafzerkjes van Britse soldaten, gesneuveld in oktober 1918. Thans zijn er
plannen om bij de Lentewijk een nieuw kerkhof aan te leggen. Naast de ingang van de kerk
staat het monument van de Kooigemse oorlogslachtoffers, 11 soldaten en 8 weggevoerden.
Voor de kerk staan twee kastanjebomen, de boom links is de vrijheidsboom, geplant na
W.O.I, de boom rechts werd in 1930 geplant bij gelegenheid van het honderdjarige bestaan
van België. Aan de voet van de linker kastanje ligt de roepsteen.
Het huis nr. 1 is de oosthoek van de Molentjesstraat. In 1790 was het een herberg. In de 19de
eeuw en tot ca. 1940 was het gemeentehuis en café. Van 1923 tot 1969 was het de fabriek van
tabak en sigaren van Theophiel Vandenheede en daarna van Robert Depraetere. Op het einde
van de oorlog werkten er 35 sigarenmaaksters. Het nr. 3 was in de 19de eeuw al café Au
Casino. In 1970 werd op het nr. 4 een nieuw café Au Casino gebouwd. Het is het lokaal van
duivenmelkersvereniging ‘t Nieuw Lokaal, de muziekvereniging St.-Cecilia, gesticht in 1862,
de vissersclub Het Kasteeltje, afgeschaft in 1980, en de Krieelhaantjes, afgeschaft in 1974.
Deze vereniging organiseerde wedstrijden voor haantjes die om het meest moesten kraaien. In
Au Casino worden ook feest- en rouwmaaltijden gehouden. Het laatste café van de rij, nr. 13,
is café Uylenspiegel, van 1926 tot 1964 Au Laboureur. Het is het lokaal van de socialisten en
van de vinkenzettersvereniging Recht voor Allen, gesticht in 1954. Theophiel Vandenheede
richtte er in 1919 zijn sigarenfabriek op. Deze buurt wordt in de wandeling de Dreupelhoek
genoemd omdat onder de toog sterke dranken geserveerd werden. Aan de overkant van dit
pleintje staat op het nr. 14 een huis met klokkentorentje. De eerste steen werd gelegd in 1791.
Het was in de 19de eeuw en tot 1954 pastorie. De bekende pastoor Leopold Slosse verbleef er
van april 1891 tot juli 1896. De 18de-eeuwse pastorie lag ongeveer op die plaats en was
omgeven door een gracht.
Het huis nr. 15 ligt ten zuiden van de kerk en is sedert 1.4.1984 de pastorie. In het fronton
staat het jaartal 1789. Dit huis is duidelijk zichtbaar op de tekening van de kerk van Kooigem
van S. Vermote. Aan de zuidkant van het plein voor de kerk staan twee huizen: het nr. 16 was
van voor 1881 tot rond 1965 café Au Lion d’Or en het nr. 17, op de oosthoek van de
Kooigemsestraat, was in de 19de eeuw café A la Pomme d’Or, nadien In ‘t Bugelke en van
1965 tot 1982 In het Kampvuur. Het is het lokaal van het A.C.W.
Het nr. 18, de noordhoek van de Koninklijkestraat, was in de 19de eeuw café St.-Hubert, later
café Moderne en sedert 1959 Sint Laurentius. Het nr. 20 is het vroegere klooster en de
meisjesschool gebouwd omstreeks 1860 door de zusters van Lendelede. De school werd in
1970 door het gemeentebestuur aangekocht.
Sint-Sebastiaen is een niet te lokaliseren herberg uit 1779 op Kooigemplaats.

Extra info:
Kooigemplaats met Café Moderne en de Molenstraat.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie