De Kruisbroeders: Jean-Medard Devreese

De Kruisbroeders: Jean-Medard Devreese

De Kruisbroeders: Jean-Medard Devreese

Gedenkkaart ter nagedachtenis van de heer Jean-Medard Devreese, Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij De Kruisbroeder. Hij werd geboren te Kortrijk op 08 juni 1789 en overleed er op 28 april 1865.
De rederijkersgilde van Kortrijk, de Koninklijke Maatschappij De Kruisbroeders werd gesticht in 1451. De rederijkerskamer droeg aanvankelijk de naam ‘Ghesellen van den Cruce’. De Kortrijkse ‘Ghesellen van den Cruce’ bestonden al in 1415 als kerkelijke broederschap en kregen in 1514 een officiële erkenning onder de naam "De Kruisbroeders". Deze vereniging bleef bestaan tot in de twintigste eeuw. Naar het voorbeeld van andere gilden verenigden de dichters en toneelspelers zich vanaf de vijftiende eeuw in de rederijkerskamers om teksten te schrijven, gedichten voor te dragen en toneelstukken op te voeren. De reglementen van de rederijkersgilde hadden betrekking op de meest uiteenlopende zaken, zoals het gedrag van de leden tijdens en na de vergaderingen, de missen die ze moesten bijwonen, de verplichte gemeenschappelijke maaltijden, de literaire oefeningen, het kopiëren van teksten en de optredens in andere steden. Een belangrijke eis had te maken met de geheimhouding.

Object hiërarchie: 1 items