Heulsekasteelstraat

Heulsekasteelstraat

Heulsekasteelstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Pastoriestraat tot de Gullegemsestraat. Buurtweg
met groot verkeer nr. 141. 9 won. 34 bew. Pl. C5.
In de l9de eeuw maakte deze straat deel uit van buurtweg 3 of ROESELAERSTRAAT. Pas in
de 20ste eeuw kreeg de straat de afzonderlijke benaming KASTEELSTRAAT. Om
verwarring te voorkomen met de Kasteelstraat in Kortrijk is het sedert de GR van 13.3.1981
de Heulsekasteelstraat. In juli 1965 werden de straatstenen opgebroken en vervangen door
asfalt van 10 cm dikte.
Het nr. 1 is het kasteel in 1895 gebouwd door Emiel Goethals. Later werd het kasteel
bewoond door René Goethals. In 1964 werd het kasteel met het park aangekocht om te dienen
als gemeentehuis. Na de gemeentefusie van 1.1.1977 kreeg het gebouw een gedeeltelijk
andere bestemming en werden er o.a. de plaatselijke politiediensten ondergebracht. Het park
van het kasteel is ca. 3 ha groot en werd in 1965 voor het publiek opengesteld. Voorheen was
het park alleen toegankelijk tijdens de jaarlijkse fancy-fair. In het park bevindt zich o.a. het
Streuvelsmonument, een werk van Jan Vande Kerkhove, dat in 1971 onthuld werd. Aan de
westkant van het park staan de koetshuizen van het kasteel, die in 1968-69 verbouwd werden
tot vergaderruimten en Stijn Streuvelsbibliotheek. Op 5.5.1978 stond het park bijna volledig
onder water toen de Heulebeek buiten haar oevers trad.
Voorbij het kasteel bevond zich de Céruse des Flandres, een loodwitfabriek, gesticht in het
midden van de l9de eeuw. Later werd het de verf- en vernisfabriek De Clerck en Cie. die in
1958 200 werknemers telde. Een gedeelte van de firma werd op 20.8.1973 door brand
vernield. In 1976 emigreerde een tak van de familie naar Libanon. De gebouwen werden in
1984 gesloopt. Het nr. 15 was het woonhuis van de familie De Clerck. Het nr. 17 is de Galerij
Desimpel, een antiekhandel gesticht in de Budastraat en sedert februari 1977 in Heule
gevestigd. Het nr. 21 was tot 1953 café De Bond, lokaal van de Kristen Werkliedenbond.
Sedert 1955 is het de drukkerij Vankersschaever, sedert 1960 uitgever van het veertiendaagse
reclame- en informatieblad Tineke.
Aan de noordkant van de straat, op de hoek van de Koffiestraat, was het nr. 10 in het begin
van deze eeuw café ‘t Huis van Commerce, later Werkmanskring en sedert 1956 café Park,
lokaal van de Heulse Strijdersbond en de vinkenzettersvereniging De Vrolijke Zangers,
opgericht in 1935.

Extra info:
Heulsekasteelstraat te Heule anno 1989 met op de achtergrond de toren van het kasteel.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie