Graaf Karel de Goedelaan

Graaf Karel de Goedelaan

Graaf Karel de Goedelaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Marksesteenweg tot de Leie. 14 won. 38
bew. Pl. E7.
Deze straat behoorde vroeger tot de Blekersstraat, in de l7de-l8de eeuw genoemd de DREVE.
Aan dit gedeelte van de Dreve stonden in 1755 166 bomen. Aan de noordwesthoek lag het
Pestekerckhof. Tegenover dit kerkhof liep een andere dreef naar het westen tot aan de Plaats
van Sint-Rochus, waar de pesthuizekens stonden. Op 30.5.1947 besloot het SK de naam Karel
de Goedelaan te geven aan het gedeelte van de Blekersstraat tussen de Leie en de
Marksesteenweg. Sedert 16.4.1968 is het de Graaf Karel de Goedelaan. De gelukzalige Karel
de Goede werd ca. 1083 geboren als zoon van de heilige Kanut V, koning van Denemarken.
Karel de Goede was van 1119 tot 1127 graaf van Vlaanderen en werd op 2 maart 1127 in de
Sint Donatiuskerk in Brugge vermoord.
In 1936 werd de breedte van de straat van 8 op 32 m gebracht. In 1950 werden 2.371 m grond
aangevoerd, afkomstig van het graafwerk aan de tunnel in de Zandstraat. In 1960 werd een
rijweg van monolietbeton aangelegd. Na het opbreken van het wegdek voor de aanleg van de
collector van de Klakkaarsbeek werd de straat in 1980 heraangelegd en werden het jaar
daarop 53 linden geplant.
Aan de oostkant van de straat is het nr. 34 de houthandel Lagae. Op het nr. 36, tegenover de
Sint-Martens-Latemlaan, ligt de firma Vandemeulebroucke, een groothandel van kleurstoffen,
opgericht in 1929. Aan het einde van de straat ligt een stapelplaats van de Boerenbond. In de
l7de eeuw lag ongeveer op die plaats het Pesteker Magdalenapark tussen de Marksesteenweg, Karel de Goedelaan en de Sint Maartens-Laatemlaan jaren 1970.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie