Zuidstraat: Losschaart

Zuidstraat: Losschaart

Zuidstraat: Losschaart

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Kransvijver tot de Oude Ieperseweg. 27 won. 76 bew. Pl. C5.
Ter hoogte van de Losschaert lag in de l9de en 20ste eeuw buurtweg 42 of HEMELWEG, een
voetpad dat van de Peperstraat naar de Oude Ieperseweg liep. De aanbesteding voor de aanleg
van een brede moderne straat gebeurde op 10.7.1970 en de afwerking op 18.5.1971. De
straatnaam werd gegeven in dezelfde periode en is ontleend aan de herberg De Losschaert, die
op de oostelijke hoek van de Oude Ieperseweg Zuidstraat stond (Zie Zuidstraat).
De percelen aan deze straat werden door Agimex verkaveld voor individuele woningbouw.
Op het nr. 24 staat het kinderverblijf Tineke


Zuidstraat, wijk Disgracht (losschaart) , anno 1989.
Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van hoonacker, 1986.
H. Van de Oude Ieperseweg tot de Heulsestraat. 7 won. 13 bew. Pl. C6.
De Zuidstraat behoorde in de 19de eeuw tot buurtweg 5 bis of Grooten Yperweg, de huidige
Moorseelsestraat. Later behoorde de straat tot de IEPERSTRAAT, nu de Oude Ieperseweg.
De afzonderlijke benaming Zuidstraat werd gegeven door de GR van 25.1.1966. Het zou
logischer zijn de Zuidstraat mee te rekenen met Heulsestraat, waarvan ze het verlengde vormt.
In 1911 kreeg de Zuidstraat over een lengte van 260 m een wegbedekking van grint van
Sprimont. Dit wegdek bleek nochtans onvoldoende voor de wagens die het vlas van Heule
naar de Leiemeersen voerden. In 1912 was er dan ook een petitie van de vlasbewerkers om
deze weg te voorzien van straatstenen. Het huidige rooiplan werd vastgelegd door een KB van
15.3.1961. In 1975-76 werd er een wegdek van asfalt aangelegd.
Op de oosthoek van de Oude Ieperseweg stond de herberg Den Loschaert, die al bestond in
1658 en 1784 1. Later was het een boerderij. Een loschaart is iemand die scheel kijkt. Het
gebouw werd in 1981 gesloopt voor de sociale woonwijk Disgracht.
Aan de westkant van de straat, nrs. 24-32, ligt de firma voor laboratoriumuitrusting Labo
Potteau. Op 12.9.1971 werd de firma door een grote brand geteisterd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie