Molenstraat

Molenstraat

Molenstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Kortrijksestraat tot de Izegemsestraat. Lengte 780 m. 91 won.
241 bew. Pl. E5.
In BW is het buurtweg 34 of ZEVEKOTEWEG. De Maisons Zeven Koten, vermeld op de
Poppkaart, waren zeven huisjes die aan de noordkant van dit voetpad lagen, tegen de
Kortrijksestraat. Nu staan er op die plaats nog oude huisjes. Vanaf 1910 is de straatnaam
Molenstraat, naar de staakmolen die aan de noordkant van de weg vlak tegen de
Izegemsestraat stond. Het was een stampmolen, die op 15.10.1887 omwaaide. De jonge
molenaar Georges Dutoit liet er het leven bij. Deze molen vormde de zuidelijke uithoek van
de heerlijkheid Heule.
De Molenstraat werd in 1962-63 verbreed en in april 1963 werd een betonnen wegdek
gegoten. Debrie’s reke is de naam van enkele huizen die voorkomen in de bevolkingsboeken
van 1900 en die later tot de Molenstraat behoorden.

Extra info:
Een honderdjarige bewoonster uit de Molenstraat begroet koningin Fabiola en koning Boudewijn tijdens hun bezoek aan de stad op zondag 8 juli 1962. Op die dag werd het gerestaureerd stadhuis ingehuldigd en ging de derde en laatste praalstoet 'De luister van de Nederlandse taal' uit.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie