Plechtigheden Sint Jozefskerk

Plechtigheden Sint Jozefskerk

Plechtigheden Sint Jozefskerk

Op woensdag 30 april startte in de Kerk van de H. Joseph van de EE. PP. Karmelieten-Discalsen (Carmes Déchaussés) de meimaandplechtigheid toegewijd aan O.L.V. van Carmelus. Niettegenstaande de plechtigheid tijdens de maand mei georganiseerd werd, vindt het feest van de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel normaal pas plaats op 16 juli. In de Bijbel wordt De berg Karmel gesitueerd in het Heilige Land en bestempeld als de plaats waar Elia streed tegen de profeten van de afgod Baäl. In de twaalfde eeuw, geïnspireerd door het geloof van de profeet Elia, vestigden kluizenaars zich op de berg onder bescherming van de Heilige Maagd. Zij legden de basis voor de latere ordes van de karmelieten en karmelietessen. Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel is tevens de patrones van de zeelieden. Het Karmelietenklooster van Kortrijk bevond zich op het nr. 13 in de Aalbeeksesteenweg en werd gebouwd in 1906-08. De kerk werd op 6.12.1908 ingewijd. De Sint Jozefskerk, die 56 m lang was, werd tijdens W.O. I als permanente rouwkapel voor het Duitse leger ingericht. Het klooster werd in 1944 totaal vernield. Het nieuwe klooster werd op 14.11.1948 ingewijd en de kerk op 16.12.1954.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie