Steenbakkersstraat

Steenbakkersstraat

Steenbakkersstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Doorniksesteenweg tot de Sint-Denijseweg. 22
won. 59 bew. Pl. G9.
In de wandeling was het vroeger de ZWIJNSTRAAT. De huidige straatnaam (SK van
2.9.1949) is ontleend aan de steenbakkerij Elslander die tussen deze straat en de Schaapsdreef
lag. In 1951 werden 7 ha kleiputten verkocht aan de steenbakkerij De Leie die deel uitmaakte
van Koramic. In 1984 werden 2 ha verhuurd als natuurreservaat terwijl de overige grond voor
straataanleg, bouwgrond en parkeer terrein bestemd is.
De moderne rijweg werd in 1960 aangelegd. In 1970 werd 8.000.000 fr. uitgegeven voor de
aanleg van de wijk Steenbakkersstraat. Aan de zuidkant van de straat ligt de Sint-
Theresiakerk. De kerk werd in 1960 opgericht in opdracht van de Zusters van ‘t Gelove naar
de plannen van architect A. Himpe uit Tielt. Verder was aan het nr. 34 van 1935 tot 1982 de
weverij voor meubelstof en Jacquardfluweel van Luyssens en Hanssens ondergebracht. Sedert
1983 ligt er de autobusgarage De Vlaschaard.

Extra info:
Zicht van de brug over het kanaal op 20 februari 1950 in de toenmalige St. Denijsstraat te Moen, nu hoek van Steenbakkersstraat (rechts), Trekweg en de Sint-Pietersbruglaan. De foto geeft een zicht op het kanaal in de richting van Bossuit. Rechts zien we de schoorsteen van de steenbakkerij van Moen, gesloten in 1981. De brug en het huis uiterst rechts zijn intussen verdwenen. De brug werd vervangen door een veel grotere brug iets verderop in wat nu de Verzetslaan noemt.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie