Grote Kring

Grote Kring

Grote Kring

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Steenpoort tot de Lange-Brugstraat. 28 won. 69 bew. In 1815
waren er 7 huizen met 33 bew. Pl. F7.
De naam Crync komt voor vanaf 1498. In 1815 was het nog Kring, naam die in de wandeling
gebleven is. Vanaf het midden van de l9de eeuw is de officiële benaming Grote Kring, om
een onderscheid te maken met de Kleine Kring op Overleie. Een kring was een cirkelvormige
waterplas voor een stadspoort en maakte deel uit van de versterkingen. Zo was er in de l5de
eeuw ook een kring voor de Rijselpoort en de Doornikpoort. In de l8de eeuw was het de
SINT-JANSPLAATS, naar de Sint-Janskapel op de hoek van de Sint-Jansstraat. Van 1807 tot
1814 was de officiële benaming PLACE DE FRIEDLAND, ter herinnering aan de slag bij de
stad Fried in Oost-Pruisen, waar Napoleon op 14.6.1807 de Russen versloeg.
De Grote Kring is een vierkanten pleintje met een straatje aan de noordkant, dat uitgeeft op de
Lange-Brugstraat. In het midden van het pleintje stond eertijds een pomp. Het was een
hardstenen obelisk, die in 1812 op de grondvesten van een oudere pomp geplaatst werd. De
pomp werd gebruikt tot in de jaren 30. Ze werd in 1960 naar het stedelijk museum
overgebracht, waar ze op een nieuwe bestemming wacht. Rond de pomp lag er een parkje met
een lage ijzeren afsluiting. De kastanjeboom die erbij stond, werd in de ja ren ‘70 omgehakt.
Voor W.O.II werd er op de Grote Kring ‘s maandags markt gehouden van
tweedehandsvoorwerpen. In 1960 werd een parkeerplein aangelegd.
Op de noordwesthoek van het pleintje stond een huis met renaissancegevel uit 1663.
Burgemeester Le Camus woonde er. In 1805 werd er de Kortrijkse loge opgericht. De
Broeders Van Dale verbleven er van 1885 tot 1966. Ondanks het protest van de lokale
geschiedkundige kringen werd de mooie gevel in 1971 afgebroken Achter dit huis bouwden
de broeders in 1903 een kapel en lagen de lokalen van hun beroepsschool. Het huis aan de
oostkant van dat van de broeders was in de l7de-l8de eeuw het huis De Schelpe of De Gouden
Schelpe en in de 20ste eeuw het Groot Meubelhuis van Vande Leene. Het hoekhuis was tot
1979 café In de Kring.
Aan de westkant van het straatje naar de Lange-Brugstraat lag een poort, die toegang
verschafte tot de school van de Broeders Van Dale. Enkele huizen verder verschafte een deur
toegang tot een nauwe gang, van waaruit men een mooi uitzicht had op de St.-Maartenstoren.
Op het einde van de gang stonden vier huisjes, de nrs. 17-21. Voorbij de gang stond café De
Vriendschap, nr. 23. In het kader van de stadskernvernieuwing Kortrijk-Centrum-Oost werden
de hoger beschreven huizen in 1979 gesloopt voor de aanleg van het Overbekeplein.
Aan de oostkant van de Grote Kring staat het klooster van de Karmelietessen, ook nog
genoemd het Hoog Kloosterke. Karmelietessen uit Doornik vestigden zich in 1664 in
Kortrijk. Hun klooster op de Kring werd in 1669 ingewijd en de kapel in 1719. In 1918 werd
de voorbouw door oorlogsgeweld vernield. Toen de gevangenis door het bombardement van
26.3.1944 vernield was, werd het slotklooster door de Duitsers in beslag genomen. Na de
bevrijding werden 400 incivieken in het klooster opgesloten. De vrouwen werden later naar
het Fort en de mannen naar de Wikings overgebracht. De 20 zusters, die een onderkomen
gevonden hadden in het St.-Niklaasinstituut, keerden op 9.7.1947 terug. In 1980 waren er nog
15 Karmelietessen. De paters Karmelieten verbleven in de buurt van het Hoog Kloosterke van
1666 tot 1797 en van 1849 tot 1908.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie