Rollegemplaats

Rollegemplaats

Rollegemplaats

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
R. Van de Aalbeeksestraat tot de Tombroekstraat. 10 won. 30 bew.
Pl. E13.
De naam Plaetse komt al voor in 1762 en wordt nu nog in de wandeling gebruikt. Sedert de
GR van 13.3.1981 is het Rollegemplaats. De naam Rolighem komt voor het eerst voor in
1164 en betekent Hrothilinga haim: woning van de lieden van Hrothilo; hrothi betekent roem.
In het midden van Rollegemplaats staat de vroeggotische Sint-Antoniuskerk. De kerk is
gedeeltelijk uit de 12de eeuw en werd in 1904-05 grondig gerestaureerd. Door een KB van
20.2.1939 zijn toren, koor en kruisbeuk beschermd. In 1974 werd de kerk volledig beschermd.
Vroeger kwam men in de kerk dienen tegen besmettelijke ziekten en veeziekten. Aan de
zuidkant van de kerk prijkt een H. Hartbeeld dat tevens het monument is voor de
gesneuvelden van de twee wereldoorlogen. Voor 1969 stond dit beeld binnen de omheining
van het kerkhof, op de hoek Tombroekstraat-Rollegemkerkstraat.
Het kerkhof van Rollegem lag rond de kerk. Aan de noord-, oost- en zuidkant van het kerkhof
stonden huizen, met hun voorgevel gekeerd naar de huizen van de huidige Rollegemplaats.
Op 26. 11. 1965 besloot de GR de begrafenissen op het oud kerkhof af te schaffen en dit
kerkhof nog vijf jaar te laten in de toestand waarin het zich toen bevond. De 23 huizen rond
het kerkhof werden toen ook gesloopt. Hiertoe behoorden de herbergen Den Engel, De Ruste,
Den Barbier, De Vrede en Au Paradis. De huizen nrs. 6, 7 en 8 werden in 1961 gesloopt. De
nrs. 10 en 5 in 1963 en 65. In 1967 verdween ook het laatste huis, Au Paradis. Aan de
noordkant was de huizenrij onderbroken door een gangetje dat naar de kerk liep. Op de plaats
van café De Vrede stond in de 17de-18de eeuw de herberg en brouwerij De Swaene.
Op Rollegemplaats hesen op 28.8.1982 twee kranen het grootste wandtapijt ter wereld
omhoog. Het tapijt werd vervaardigd door honderd Rollegemse huisgezinnen en had een
oppervlakte van 640 vierkante meter. Ondermeer de kerk van Rollegem kwam erop voor.
Aan de noordkant van Rollegemplaats, op de westhoek van de Schepenhuisstraat, lag vroeger
de maalderij van Robert Vandeghinste. Thans is het een slagerij. Aan de westkant van dit huis
stond tot in de jaren 1960 de herberg De Zwaan. Op de oosthoek van de Schepenhuisstraat, nr.
2, ligt café Het Gemeentehuis met zaal Domino. Het is het lokaal van de Boerenbond, de
harmonie Sint-Cecilia, de Strijdersbond, de handbooggilde Sint-Sebastiaan, de
vinkenzettersvereniging De Rode Borst en de duivenmelkersvereniging Ieders Welzijn,
vroeger Ieders Recht genoemd.
In 1779 stond daar het Schepenhuys. Het huis werd in 1903 vernieuwd. Tot 1964 waren op de
eerste verdieping de administratieve diensten van de gemeente ondergebracht, evenals het
politiebureau. Tot in 1979 stond de vogelmast van de handbooggilde achteraan in de weide.
Op het nr. 3 woonde brouwer Jerôme Vandeghinste. In de diepte ligt het Hof van Rollegem
met op de gevel het jaartal 1735 en een kapel met O.-L.-Vrouwebeeld. Boven de poort is er
een sluitsteen met het wapen van de familie d’Ennetières. Het domein was 16 bunder groot en
om vatte een molen. De hoeve was omwald.
Op de oostkant van Rollegemplaats stond in de 17de -18de eeuw de herberg ‘t Schaeck. Het nr.
9 is café De Kroon, vroeger Au Duc de Brabant. Tegenover De Kroon stond het verdwenen
café De Ruste. Tussen de nrs. 9 en 19 loopt een gangetje naar de Ketsenweg. Het nr. 10 is de
winkel Vé Gé, vroeger de smidse van Fielke Remmerie, vader van Constant Remmerie, die
deken werd van Sint-Gillis in Brugge. Het nr. 11 is sedert 1972 de apotheek Stefaan
Vierstraete, de eerste apotheek van Rollegem. Het nr. 13 is café De Sportwereld, vroeger De
Zonne, lokaal van de kaartersclub De Voorbode.
Aan de zuidkant van Rollegemplaats is het nr. 14 Het Lokaal, een gebouw dat in 1905
opgetrokken werd. Het doet dienst als parochiaal Centrum. Van 1929 tot 1940 en van 1956 tot
juni 1982 was de parochiale bibliotheek er ondergebracht.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie