Bellegemkerkdreef gemeenteschool

Bellegemkerkdreef gemeenteschool

Bellegemkerkdreef gemeenteschool

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Be. Van Bellegemplaats tot de Dottenijsestraat. 7 won. 23
bew. Pl. G13.
De Bellegemkerkdreef was vroeger een voetweg van 436 m. In de Atlas van de buurtwegen is
het de buurtweg 34 of KERKDREEF. Door de GR van 8.12.1972 werd deze naam bevestigd
en door de GR van 13.3.1981 gewijzigd in Bellegemkerkdreef. Ca. 1972 werd op het
zuidelijke deel van de Bellegemkerkdreef een geasfalteerde weg aangelegd. Meteen werd er
voor dit deel een nieuw tracé getrokken dat meer naar het noorden ligt. De oude Kerkdreef
bestaat nog als voet pad met stapstenen en straatstenen dat aan de Dottenijsestraat uitkomt ten
zuiden van het café Normandie.
De Bellegemkerkdreef is maar gedeeltelijk bebouwd. De percelen aan deze straat behoren tot
de verkaveling Bellepark. Aan de oostkant van de straat staat de in 1857 gebouwde kapel van
het vroegere klooster. Aan de westkant staat tegen de kerk het kalvariekruis dat in 1702
vervaardigd werd door de Kortrijkse beeldhouwer Jan Brandefeer.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie