Herdersstraat

 Herdersstraat

Herdersstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Kortrijksestraat tot de Izegemsestraat. 75 won. 160 bew. Pl.
E6.
In de l8de eeuw en tot 1820 heette deze weg de Carriere of Carriereweg; dit is een karreweg
of uitweg tussen de akkers, bestemd voor de karren van de landbouwers. In de l9de eeuw was
het de WANDELWEG of Chemin de Ronde. Op de plattegrond van Popp uit 1852 luidt de
benaming HELLESTRAAT. De naam Herderstraat werd gegeven door de GR van 6.3.1876
en op 14.6.1968 gewijzigd in Herdersstraat.
De Herdersstraat was een kronkelige aardeweg die de buitenkant van de vestingen volgde. De
huidige bochten van de straat komen nog overeen met de aftekening van de l8de-eeuwse
bastions. In het begin van de l9de eeuw werden er bomen geplant. In 1854 werd de weg
genivelleerd en twee jaar later werden de bomen voor 500 fr. verkocht. De GR van 10.7.1890
besloot de Herdersstraat op 12 m te brengen, de lijnstelling vast te leggen en de straat in de
stadswegenis op te nemen. Hiertegen rees protest van de aanpalende eigenaars die beweerden
dat het een privé-weg was die gebruikt werd om de vruchten van de aanpalende
landbouwgrond weg te voeren. In uitvoering van het plan werden in 1902 en in 1933
gedeelten van de straat verbreed. Om de tuinen van de huizen in de Graaf de Smet de
Naeyerlaan te sparen, besloot de GR van 24.10.1938 aan het oostelijke uiteinde van de straat
de richtlijn van 12 m terug te brengen op 6 m. Om het autoverkeer in dit gedeelte te
verbeteren werd meteen besloten een nieuwe verbinding aan te leggen tussen de Herdersstraat
en de Graaf de Smet de Naeyerlaan ten oosten van het Koningin Astridgedenkteken. Op
83.1949 werd de richtlijn opnieuw gewijzigd. Thans zijn de twee uiteinden van de straat nog
vernauwd.
Aan de zuidkant liggen er achterdeuren en garages van huizen in de Graaf de Smet de
Naeyerlaan. In 1900 waren er 57 en in 1931 79 huizen. De 17 uniforme huizen, ter hoogte van
de Koningin Astridlaan, werden in 1950 gebouwd volgens de normen van de Wet De Taeye.
In 1898 waren er twee herbergen: In de Molenscherper en de nu nog bestaande in de Verloren
Arbeider, dat het lokaal was van de vinkenzettersvereniging De Groeninge Vink en in de jaren
1920 kleedkamer van de voetballers van Stade Kortrijk. Ter hoogte van de Koninginnelaan
lag café De Stade, later Rock en Roll. De waardin heette in de volksmond Lisa uit de
Vlooienbak. Het café werd afgebroken voor uitbreiding van het park.

Extra info:
Muurkapel aan de Herdersstraat 5, Kortrijk.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie