Sint-Godelievestraat

Sint-Godelievestraat

Sint-Godelievestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egie dvan Hoonacker, 1986.
H. Van de Molenstraat tot de Watermolenwal. 14 won. 44
bew. Pl. E5.
In 1752 maakte deze weg deel uit van de Meulenvoetwegh. In de Atlas van de buurtwegen
van 1846 is het buurtweg 33 of MOLENWEG. Hij liep immers van de watermolen naar de
staakmolen. Vanaf ca. 1910 was het de NIEUWESTRAAT en vanaf 13.3.1981, naar de
patrones van Heule-Watermolen, de Sint-Godelievestraat. Deze heilige wordt in de
parochiekerk aangeroepen tegen oog- en keelziekten.
Op 18de-eeuwse plattegronden komt de Sint-Godelievestraat voor als een voetpad met in het
midden van de weg, ter hoogte van het kruispunt met de Bozestraat, een kapelletje. De straat
begon toen aan de bocht van de Izegemsestraat, tussen de huidige Molenstraat en de
Weversstraat. Door een besluit van de bestendige deputatie van 22.4.1965 werd het zuidelijke
gedeelte, tussen de Izegemsestraat en de Molenstraat afgeschaft. Alleen het begin van dit stuk
bestaat nog en dient als toegang tot achterpoorten. In april 1963 werd een betonnen wegdek
gegoten tussen de Molenstraat en de Bozestraat. Het gedeelte ten noorden van de Bozestraat is
een smalle asfaltweg. Op de noordoosthoek van de Sint-Godelievestraat-Bozestraat stond in
de 19de eeuw de herberg en brouwerij De Zwarte Leeuw. Nr. 9 was café Groeninghe.
Daartegenover stond café De Grote Pinte. Nu is er nog één drankgelegenheid, café Olympia,
het nr. 1 op de hoek van de Molenstraat. Het is het lokaal van de vinkenzettersvereniging De
Groeningevink. Nr. 11 is het frisdrankenbedrijf Maurice Herman (Puck).

Extra info:
Café "Olympia" in de Sint-Godelievestraat te Heule (Heule-Watermolen) anno 1989.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie