Ambassadeur Baertlaan - Begraafplaats Hoog Kortrijk

Ambassadeur Baertlaan - Begraafplaats Hoog Kortrijk

Ambassadeur Baertlaan - Begraafplaats Hoog Kortrijk

Info uit "Duizend Kortrijkse Straten", Egied Van Hoonacker, 1986.
K. Van de Schaapsdreef tot de Bad Godesberglaan 2
won. 4 bew. Pl. H9.
Deze straatnaam werd gegeven door het SK van 19.3.1971. Remi Baert (Sint-Eloois-Vijve
1903 - Keulen 1965) was ambassadeur van België, eerst in Athene en vanaf 1959 in Bonn,
waar hij het partnerschap van Kortrijk en Bad Godesberg bewerkte. Op 14.11.1964 werd hij
ereburger van onze stad. Hij was een van de eerste Vlaamse ambassadeurs uit de periode na
W.O.II.
De ambassadeur Baertlaan loopt over de Spoelberg. Van hieruit heeft men een fraai gezicht
op Kortrijk. Deze laan volgt een gedeelte van de vroegere ST.-CORNELISWEG of voetweg
39, die van het gehucht Langwater aan de Oudenaardsesteenweg naar St.-Anna liep. Deze
weg werd in 1980 aanzienlijk verbreed en vernieuwd. De moderne laan werd op 29.5.1981
plechtig opengesteld. In deze laan groeien esdoornen.
an de zuidkant van de Ambassadeur Baertlaan ligt het sportcentrum en aan de noordkant de
Kulak. Hier volgt een beschrijving hoe Th. Sevens deze omgeving zag in 1899: Rondom ons
in het dal schuilen eenvoudige huisjes met strooien daken te midden van vruchtbare velden
gescheiden door grachten en hagen. Hier en daar draait een windmolen. In de lucht tiereliert
een leeuwerik; langs de weg juicht een spelend kind; op het land kletst een boerenknecht met
zijn zweep, in menig kamerken tiktakt een weefgetouw .
Op 12.2.1982 besloot de GR aan de zuidkant van de Ambassadeur Baertlaan een nieuwe
groente- en veehalle op te richten. De geplande halle zou 130 m lang en 52 m breed zijn en
plaats bieden aan 350 stuks grootvee. Deze beslissing werd met ongenoegen onthaald zowel
door de herbergiers van de Veemarkt, die vreesden voor hun klanten, als door de bewoners
van de woonwijk Langemunte, die vreesden voor hun rust. Een bezwaarschrift met 300
handtekeningen vroeg aan de gemeenteraad de vestigingsplaats opnieuw te bekijken, terwijl
200 bewoners van de wijk een affiche aanbrachten met het opschrift “Geen koehandel op de
Lange Munte”. De Groentehalle werd toch opgericht in 1985, niet aan de Langemunte, maar
aan de Vier Linden.
Sedert 9.6.1984 ligt er aan de zuidkant een oefenpark voor autorijtuigen.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie