Guido Gezelle

Guido Gezelle

Guido Gezelle

De menukaart van het feestmaal ter gelegenheid van de inhuldiging van het Gezellemonument te Kortrijk op 20 april 1903. Guido Gezelle (1830-1899) werd in 1872 aangesteld als onderpastoor van de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Hij bleef in Kortrijk wonen tot kort voor zijn overlijden. Het is bekend dat hij zijn overplaatsing vanuit Brugge als een straf beschouwde, maar al vrij snel voelde hij zich thuis in Kortrijk. Op korte tijd verwierf hij een zeer ruime kennissenkring, zowel bij de eenvoudige volksmens als bij de bemiddelde burgerij. Op literair vlak was Gezelle in deze periode bijzonder productief. Naast het journalistieke werk, vulgariserende proza, pamfletten, taalstudies en voordrachten leverde hij een enorm aantal gedichten af. Zijn meesterwerken ‘Tijdkrans’ en ‘Rijmsnoer’ werden in Kortrijk geschreven. Hij was ook zeer actief in het culturele leven en in het onderwijs. Op 20 april 1903, tweede paasdag, werd het wit marmeren borstbeeld van Guido Gezelle van de hand van beeldhouwer Jules Lagae ingehuldigd. In het Gezellejaar 1930 werd het oorsponkelijke marmeren borstbeeld van Gezelle vervangen door een bronzen afgietsel ervan.

Object hiërarchie: 1 items