Tolstraat

Tolstraat

Tolstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Stationsplein tot het Conservatoriumplein. 15 won. 29 bew. Pl.
F7.
De Tolstraat werd in 1840 aangelegd in het kader van de nieuwe wijk rond het station. De GR
van 24.6.1841 gaf aan de nieuwe straat die van het station langs de westkant van het
Casinoplein naar het Louis Robbeplein liep de naam RIJSSELPOORTVESTING, Boulevard
de Lille. Op 2.8.1897 werd het gedeelte van die straat tussen het station en het Casinoplein de
Tolstraat en het andere gedeelte de Roeland Saverystraat. Vanaf 13.3.1981 behoort het
gedeelte van de Tolstraat dat uitgeeft op het Conservatoriumplein tot dit plein.
Met de aanleg in 1842 van de internationale treinverbinding Kortrijk-Rijsel werd hetzelfde
jaar nog aan het station een tolkantoor gebouwd. Dit gebouw was spoedig te klein en in 1872
werden aan de zuidkant van de Tolstraat naar de plannen van architect Degeyne, nieuwe
kantoren en een stapelhuis opgericht. Die gebouwen werden in 1954 gesloopt toen de ruimere
kantoren aan de Magdalenastraat geopend werden. Op 30.9.1956 werd op die zuidkant van de
straat het autobusstation in gebruik genomen. In november 1975 werd een overkapping voor 6
bussen geplaatst. De overkapping werd zwaar beschadigd tijdens de nachtelijke storm van
27.11.1983. Thans zijn er 22 standplaatsen voor 17 bestemmingen van de Nationale
Maatschappij van Buurtspoorwegen. Tot in 1957 vertrok van uit de Tolstraat op vastgestelde
uren de buurttram naar Menen en Deerlijk.
De noordkant van de Tolstraat is de enige straat in Kortrijk met uitsluitend cafés en eethuisjes.
Tot aan W.O.II waren het rustige herbergen bevolkt door wachtende reizigers, bezoekers van
de gevangenis en klanten van de douane. Nu zijn er twee friethuizen en weerklinkt er in
sommige cafés luidruchtige muziek. Soms wordt er gevochten en in 1980 waagde een klant
het op de opgeroepen rijkswacht te schieten.
Op de hoek van het Stationsplein is het nr. 1 a het café-restaurant De Wachtkelder, gelegen
onder het restaurant Continental dat bij het Stationsplein hoort. In 1898 was het A la Cave
Française. Ernaast is het nr. 2 café ‘t Fakteurke, vroeger Edelweiss. Het nr. 2 a was het café
Scala, daarna Bristol en nu Mustang. Het nr. 3 was La Bonne Auberge, daarna Au 20e Siècle
en nu ‘t Bierpotje. Ongeveer op die plaats lagen in 1898 A la Nouvelle Station, A l’Ancienne
Arbalète en A la Station. Het nr. 4 is Quick Snack Bar. Het nr. 5 was café ‘t Zweerd, later Rio
en nu Restaurant Normand. Het nr. 7 was het café Royal, nu Porky’s. Het nr. 8 was De
Zwane, nu Cortina. Het nr. 9 was in 1898 Au Cornet de Poste, later In de Stad Meenen en nu
Pacha. Het nr. 10 is sedert 1937 Het Sportpaleis, lokaal van de Zuiderbond, een afdeling van
de Interprovinciale Duivenbond. Het nr. 12 was La Douane en sedert 1916 In Tielt. Het nr. 13
was in 1898 Au Bien Venu, later Flamingo en nu Dallas, naar het Amerikaans TV-feuilleton.
De Posthoorn op de hoek van het Conservatoriumplein behoort tot dit plein.

Extra info:
Montage van 29 straten ten westen en zuidwesten van de Grote Markt met foto's van Robert Huysentruyt, Luc-A. Vandenbogaerde en de stad Kortrijk.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie