Het Streuvelsteken

Het Streuvelsteken

Het Streuvelsteken

Frank Lateur (Heule, 1871 - Ingooigem, 1969), alias Stijn Streuvels, bracht een groot deel van zijn jeugd in Heule door. Zijn vader Camiel Lateur was kleermaker in de Kortrijksestraat. Zijn moeder was een zuster van Guido Gezelle. Hij liep school in Heule en Avelgem. Hij aardde echter niet op school en ging als leerling-bakker de stiel leren, eerst in Avelgem en later in Kortrijk en Brugge. Hij leerde op eigen kracht Engels, Duits, Deens en Russisch en ontdekte als selfmade-man de wereldliteratuur.In 1903 werd hij redacteur bij het tijdschrift ‘Vlaanderen’ en komt in contact met de Europese literaire avant-garde. Al gauw laat hij zich opmerken met zijn naturalistische novelles en romans. ‘De Vlaschaard’ (1907) is een eerste hoogtepunt. In 1905 huwde hij en nam hij zijn intrek in het Lijsternest te Ingooigem, waar hij meer dan 60 jaar heeft geleefd en gewerkt. In 1961 werd hij ereburger van Heule. Honderd jaar na zijn geboorte kreeg Streuvels zijn Streuvelsmonument in het gemeentepark van Heule dat eveneens aan hem toegewijd werd. Bij de onthulling waren heel wat prominenten aanwezig. Minister van Cultuur Frans van Mechelen gaf een redevoering.Streuvels had zelf aangegeven dat hij geen figuratief standbeeld wenste. Van de Kerckhove heeft er voor gekozen om Streuvels te eren met een monumentaal teken, waarin de essentie van zijn oeuvre samengebald is. In de steen werd niets anders dan het zonneteken uitgehouwen, als een fossiel in de ruwe steen vereeuwigd. Het zonnerad, tegelijk molensteen, verenigt in zich de oerkrachten vuur en aarde: de aarde als materie waarvan men leeft en waarop men werkt, en de zon als vuur, levenskracht en passie. Het staat symbool voor de gang van de tijd, de eeuwige strijd, het wroeten, de tragiek van het noodlot. Een krachtige hulde aan de universele dimensie van Streuvels werk, waarin de natuurkrachten en primaire menselijke driften het tegen elkaar opnemen.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie