Olmenlaan

Olmenlaan

Olmenlaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied Van Hoonacker, 1986.

K. Van de Dokter Snellaertstraat tot de Goedendaglaan. 67 won. 157 bew.
Pl. H7.
De Olmenlaan is de grootste straat in het B.P.A. nr. 13, wijk Vredelaan. Dit bestemmingsplan
voor de bouw van meer dan 200 goedkope woningen werd goedgekeurd door de GR van
24.4.1950 en een K.B. van 13.11.1950. Deze wijk omvat de Olmenlaan, Berkenlaan,
Beukenlaan, Bremlaan, Acacialaan, Dennenlaan, het gedeelte van de Goedendaglaan ten
oosten van de Dennenlaan en het gedeelte van de Dokter Snellaertstraat ten oosten van de
Vredelaan. De Mij. De Goedkope Woning bouwde in deze wijk 247 huizen, in de volksmond
de Stadshuizen. De eerste huizen werden gebouwd in 1951-52 en op 1.11.1952 bewoond.
Ondertussen was het wegdek in deze woonwijk nog niet aangelegd. De winterregens maakten
van de straten een modderpoel; er waren zelfs overstromingen. Het was toen ook oorlog in
Korea, waar een Belgisch vrijwilligersbataljon meestreed tegen kommunistisch Noord-Korea.
Het slagveld was in een modderpoel herschapen. In het nummer van 30januari 1953 van het
reklameblad Atlas schreef Disten Pulle (Bert Dewilde) “Te Kortrijk loopt de Vredelaan naar
Korea! ook genoemd Kortrijk aan zee.. ol de kant van stad ligt Zuid-Korea en da komt tot aan
den iezerweeg naar Ronse (d’iezerne gordiene of den 38ste breedtegraad!) en ol den overkant,
an Kapel ter Bede ligt Noord Korea! Ge moe nu niet peizen dat Disten die noamen
uutgevonden he weije! Ja jen doet! Vroag het moar ne keer an de miensken van ol die kanten
hoe dat u kotee heet? “. Zo kreeg deze nieuwe woonwijk in de volksmond een tijdlang de
naam Korea. Maar het artikel van Disten Pulle bleef niet zonder gevolg. In juni, vijf maanden
later, werd in deze straten het betonnen wegdek gegoten.
Op 30.8.1953 werd deze nieuwe wijk door minister A. De Taeye ingewijd en door deken
Verhelst ingezegend. Tevens werd de eerste steen gelegd van 126 sociale woningen in de
Acacialaan en omgeving. In 1954 waren er 101 huizen bewoonbaar en 129 in uitvoering. Op
de GR van 20.6.1955 werd de overdracht goedgekeurd waar bij de Mij. De Goedkope Woning
aan de stad de gronden schenkt van een deel van de Vredelaan, een deel van de Dokter
Snellaertstraat, Dennenlaan, Berkenlaan, Acacialaan, Olmenlaan en een deel van de
Goedendaglaan, samen 2 ha 41 a. De Belgische staat betaalt het weg- en rioleringswerk. De
rustige woonwijk Vredelaan is gekenmerkt door nette uniforme huizen, het betonnen wegdek,
de afgeknotte populieren en het ontbreken van herbergen. Tijdens de kiescampagnes valt het
op dat er alleen aanplakbiljetten van de Christelijke Volkspartij aan de ramen zichtbaar zijn.
De Olmenlaan kreeg zijn naam van het SK van 2.11.51, hoewel er geen olmen in deze laan
groeien. Het betonnen wegdek werd gegoten in juni 1953. Aan de noordkant, tegenover de
Beukenlaan, ligt de kleuterschool van de zusters van de H. Vincentius of zusters Paulinen, die
ingewijd werd op 29.8.1953.

Extra info:
Muurkapel aan de Olmenlaan 11a.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie