Heule Sint-Eutropiuskerk

Heule  Sint-Eutropiuskerk

Heule Sint-Eutropiuskerk

De Sint-Eutropiuskerk te Heule in 1976.Vermoedelijk werd begin van de 12de eeuw een eerste kerk gebouwd in Heule gewijd aan de Heilige Amandus en hing blijkbaar aanvankelijk af van de proosdij van Sint-Amand in Kortrijk. Doch later werd de Heilige Amandus naar de tweede plaats verdrongen door de Heilige Eutropius toen Willem van Grysperre, een belangrijk leenman van Heule, er in 1295 een kapelanie ter ere van de H. Eutropius stichtte. Uit de overgeleverde kerkrekeningen blijkt dat er in het begin van de 16de eeuw veel aan de kerk en de toren werd verbouwd. In 1535-1536 werd de oude toren, die zich boven het middenpunt van het kruis bevond, afgebroken, herbouwd in een laatgotische stijl en naar voren geplaatst. Pas in 1545-1546 werd de toren voltooid, werd een nieuwe haan en kruis aangebracht en werden de klokken terug opgehangen. In 1676 werd de kerk verlengd en in het begin van de 18de eeuw werden dan nogmaals zeer veel herstellingen en aanpassingen uitgevoerd. In 1782 werd de kerk vergroot door het uitbreiden van het O.-L.-Vrouwkoor en bleef praktisch ongewijzigd tot de afbraak na WOII. In 1846 werd beslist om een sacristie aan te bouwen om het kerkarchief en de kerksieraden in te bewaren. In 1937 werd de kerktoren om zijn oudheidkundige waarde bij KB beschermd. De kerk werd tijdens WOII in mei 1940 sterk beschadigd en na het zware bombardement van 21 juli 1944 werd de kerk zelfs grotendeels vernield. Pas in 1954 gaf de kerkraad de goedkeuring om de verbouwingswerken aan de Sint-Europiuskerk aan te vatten. De werkzaamheden zouden ongeveer twee jaar duren. De nieuwe kerk werd dan ook groter dan het vroegere gebouw. Op 9 april 1956 werd de nieuwe kerk door Mgr. de Smedt plechtig ingezegend.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie