Zeger van Heulestraat

Zeger van Heulestraat

Zeger van Heulestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van Heuleplaats tot de Hoge Dreef. Buurtweg met
groot verkeer nr. 142. 63 won. 170 bew. Pl. D5.
In 1501 was het de Strate alzo men gaet te Hove te Heule waert. In de 19de eeuw behoorde de
straat tot de Hoge Dreef of buurtweg 7. Het westelijke gedeelte van de straat kreeg in 1860 de
benaming KLEINE HARELBEKESTRAAT en in 1930 Harelbekestraat, terwijl het oostelijke
gedeelte in 1860 de STATIESTRAAT werd. Door de GR van 10.11.1970 werden de twee
straten de Harelbeeksestraat en de Stationstraat gespeld. Na de fusie ontstond duplicering met
gelijkluidende namen in Kort rijk. Door de GR van 13.3.1981 werden de twee straten
samengebracht onder de nieuwe benaming Zeger van Heulestraat. Zeger van Heule, zoon van
Alard, was Heer van Heule en wordt vermeld in 1260. Hij was getrouwd met Isabella van
Heestert en had twee zoons, Willem III en Walter II. Bij zijn overlijden voor 1262 liet hij heel
wat schulden na .
De straatstenen van de Zeger van Heulestraat werden in 1965 vervangen door een wegdek van
asfalt van 10cm dikte.
Evenwijdig met de straat en achter de huizen aan de noordkant loopt een smalle weg van de
kerk tot aan de vroegere brouwerij Lagae en de sporthal. Twee steegjes verbinden deze weg
met de Zeger van Heulestraat, namelijk naast de huizen nrs. 37 en 43. Aan deze weg staat het
vroegere café De Roze.
Aan de noordkant van de Zeger van Heulestraat was het hoekhuis nr. 3 in het begin van deze
eeuw café De Harmonie. Het nr. 5 was café De Zalm. Aan het nr. 47 werd omstreeks 1800 de
brouwerij Lagae opgericht. Bij het overlijden van Maurice Lagae in 1935 werd met brouwen
gestopt. Sindsdien is het een depot van de brouwerij Wielemans. Het nr. 49 is café In de Club,
vroeger Het Ruitershof. Het was het lokaal van de Boldersclub nu van de biljartclub Krijt op
Tijd. Het huis nr. 51 heeft een gevelsteen met inschrift “Villa des Abeilles - 1929”. Ernaast
loopt Holvoets Dreef naar de omwalde hoeve van Holvoet, de vroegere heerlijkheid van
Heule. Deze heerlijkheid hing af van de graaf van Vlaanderen. Het foncier, dit is het deel dat
de Heer persoonlijk in eigendom hield, had in 1497 een oppervlakte van ca. 90 ha. De laatste
Holvoet, André, overleed in 1977. De twintig populieren van de dreef werden in 1984 geveld
en vervangen door eiken. Tegenover de ingang van de hoeve staat nog de oude cichoreiast.
Het nr. 57, de hoek van de Lage Dreef, is café Oud Heule, op het einde van de vorige eeuw
Burgers Welzijn. Het nr. 59 was café Derby, vroeger De Drie Koningen. Het nr. 52 was café
Koning Leopold en nr. 67 café De Smesse. Het nr. 81 is de koffiebranderij Vanfleteren. Het
nr. 83 was café Waterhof en nr. 85 Gulden Spoor. Het nr. 87, het laatste huis, is café
Sportpaleis, lokaal van de wielerclub Klein maar Moedig en van de hondenafrichtingsclub De
Sint-Jobsvrienden.
Aan de zuidkant van de Zeger van Heulestraat was het nr. 8 café Au Pigeon. Het nr. 10 is de
drukkerij Moreels. Het nr. 18 is het café Willem Tell, dat het lokaal was van de
handboogschutters van Sint-Sebastiaan met 185 leden in 1952, en de schuttersgilde Willem
Tell, gesticht in 1933. Het schutterslokaal werd in 1976 overgebracht naar de sporthal aan het
Lagaeplein. Het huis nr. 40, gedateerd 1899, werd bewoond door Dr. Iserbyt, Dr. Naert, Dr.
Vermeersch en nu door volksvertegenwoordiger Franz Van Steenkiste. Het nr. 44 was de
loodwitfabriek, die voor 1863 gesticht werd door Paul Lagae, later de Céruse des Flandres
van Jenart Lagae. De firma werd in 1894 overgenomen door De Clercq (Zie verder
Heulsekasteelstraat). Tussen deze firma en de Heulebeek stond in het begin van deze eeuw
een kapel.
Het huis in de bocht van de straat was het café In den Bouw, dat al bestond in 1889. Het was
het lokaal van de Bouwschutters. In 1903 kantelde voor die herberg een wagen met een lading
hout. Constant Lapere werd onder de lading bedolven en overleed na een half uur. Het laatste
huis van de rij, nr. 60, is het verlaten café Hof van Commerce, dat al bestond in 1878.
Aan het einde van de straat ligt een pleintje met de niet officiële benaming Stationsplein. Aan
dit pleintje, nr. 62, ligt de wasserij Sint-Job. Aan de oostkant van het pleintje staat het
stationsgebouw. De spoorweg Kortrijk-Brugge werd in 1848 in gebruik genomen. Sedert ca.
1955 is er geen reizigersverkeer meer vanuit het station van Heule. Het station wordt alleen
nog gebruikt voor goederenverkeer.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie