Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Zeebrugge. Défense du Môle. Fils de fer barbelé. Zeebrugge. Defence of the Mole. Bearded iron-wire. - Wereldoorlog I

Object hiërarchie: 1 items